Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Inbjudan till rasseminarium

SRC bjuder in Ragdollklubbens medlemmar att ta del av två rasseminarier under 2018. De kommer att hållas på två orter och vid två olika tidpunkter för att så många som möjligt ska kunna delta. Seminarierna hålls av Åsa Carnbrand och Christine Landin som är välkända profiler inom ragdollrasen. Åsa är dessutom domare på FIFE-utställningar och har ett särskilt intresse för ragdollrasen.  
SRC hoppas på stor uppslutning för rasens bästa och välkomnar Ragdollklubbens medlemmar, oavsett om man är uppfödare, ägare eller icke ägare.

När?
26 maj kl 10.00 Skepplanda Bygdegård (Ale som ligger nordost om Göteborg)
9 sept - (Ort och lokal ej fastställt än)

Medlem i SRC - Gratis seminarium. Lunch till självkostnadspris.
Ej medlem - 175 sek för seminarium. Lunch till självkostnadspris.

Läs mer om upplägget på SRC’s hemsida: http://www.scandinavianragdoll.com

 
Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för Ragdollklubben år 2017
2017-01-01 - 2017-12-31

Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 12 st protokollförda styrelsemöten, 12/1, 9/2, 21/2, 14/3, 4/4, 10/5, 30/5, 17/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12. Vi har också haft ett icke protokollfört möte, 22/10 för att avsluta vårt arbete med uppfödarkodexen. Samtliga möten har skett över telefon.

Medlemmar
Sista oktober hade Ragdollklubben 443 st medlemmar varav 121 st är uppfödare och 113 st är kattungemedlemmar. Under året har 330 medlemmar betalat för sitt medlemskap.
Möjligheten att ge bort kattungemedlemskap för våra uppfödare har verkligen visat sig lyckat men också kostsamt för klubben. Vår förhoppning att markant öka antalet betalande medlemmar under året infriades tyvärr inte.

Ekonomi
Föreningen har en något försämrad ekonomi, vilket redovisas i separat rapport.

Medlemstidning
Fyra nummer av Trasdockan har utgivits med följande teman:
Katthem
Klubbmästerskapet
Så här jobbar vi i Ragdollklubben
Fertilitet och reproduktion
Trasdockans AD (Art Director) sade upp sig strax innan årets första tidning skulle vara klar att skicka till tryckeriet. Karin Ingerstam löste problemet, dock inte gratis, se den ekonomiska rapporten! I slutet av sommaren lyckades Trasdockans redaktion knyta en ersättare till sig, Daniel Pettersson, som sedan dess varit ansvarig för årets sista två nummer. Vi hoppas få behålla honom även under 2018.

Hemsidan 
Det har jobbats flitigt med hemsidan och förutom annonser har även vissa andra delar fått sig välbehövliga genomgångar, ett arbete som vi kommer fortsätta med under 2018.
Emma Broberg delar sedan i höstas arbetet på hemsidan med Lotta Stolpe. De turas numera om att bl a publicera kattungeannonser, tillägg och ändringar på webben. Annelie Sjölin och Carina Lindstaf har arbetat med omarbetningar och praktiska uppdateringar, som t ex klubbnytt, månadens fråga etc.

Månadens fråga, är en ny idé, som införts i syfte att locka fler medlemmar till vår hemsida. Vi har fått 10-40 svar under en månad.

Facebook
Under “icke ledigheter” har styrelsen lyckats väl med det uppsatta målet om minst två fb-inlägg per vecka.
Generellt kan sägas att engagemanget från medlemmarna - när klubben ber om tips, idéer och åsikter - är något försämrat i jämförelse med 2016

Shopen
Shopen behöver ett lyft men styrelsen har inte hittat "rätt" person för jobbet än. Under 2017 har ett fåtal artiklar sålts, läs mer om detta i vår ekonomiska redovisning.

Aktiviteter
Information och samarbeten
I november 2016 fick klubbens uppfödare (via mejl) en inbjudan om att delta i arbetet med att uppdatera Ragdollklubbens uppfödarkodex. Tyvärr fanns inget intresse för detta.
Styrelsen har därför på egen hand arbetat fram ett förslag. Detta har annonserats under "Klubbnytt" på hemsidan och kommer att finnas i pappersform på årsmötet 2018, där omröstning kommer att ske.

Under året har medlemsregistret uppdaterats och alla medlemmar har fått information via e-post, om vad som händer i klubben. Styrelsen har också efterlyst mentorer, dvs erfarna uppfödare som vill hjälpa sina orutinerade uppfödarkollegor.

Till "Uppfödarträffen" i oktober inbjöds både "gamla" och nya uppfördare till trevlig samvaro på restaurang Wien i Stockholm, där var och en stod för sin egen nota.

Årsmöte
Årsmötet 2017 hölls den 18/2 i f
öreningslokalen Grusåsgränd 71 i Enskededalen. Deltagarna bjöds på salladsbuffé och en föreläsning av Lotta Hell, ordförande i SVEKATT. Ett dignande prisbord bjöds våra vinnande ragdolls i tävlingen Årets Katt!

Klubbmästerskap
Den 27/5 genomfördes, till många medlemmars glädje, ett klubbmästerskap i Lohärads Bygdegård, 13 km utanför Norrtälje. 42 anmälda ragdolls bedömdes av 2 stycken domare. Det kom fler besökare än väntat och lotterierna med fantastiska priser bidrog till ett välbehövligt tillskott till arrangemanget. Maria Engström och Ann Torsbring agerade projektledare och hjälptes åt tillsammans med hugade styrelsemedlemmar. Många medlemmar vill se ytterligare ett klubbmästerskap redan under 2018.

Hälsa
Under hösten inleddes ett samarbete med Scandinavian Ragdoll Club (SRC) i hälsofrågor rörande ragdollen. I slutet av året beslöts att SRC fortsätter driva frågor gällande dvärgväxt och Ragdollklubben arbetar tillsammans med PawPeds vidare för en eventuell uppdatering kring direktiven för HCM.

Under året har  två HCM-scanningstillfällen genomförts i Ragdollklubbens regi.

Det första på Södra Djursjukhuset i Stockholm 23 februari och det andra i Helsingborg hos "Din veterinär" den 22 oktober - då också med en efterföljande föreläsning av veterinär Torkel Falk.

Föreläsningar
1-2:a april inbjöd Ragdollklubben, i samarbete med Dalälvskatten och Brittsällskapet, till en helgföreläsning i Borlänge. Rubriken var "Avel med framgång" och föredragshållare var Ulrika Olsson, grundare av PawPeds och med stor erfarenhet av hälsofrågor. Ett trettiotal uppfödare deltag i det mycket uppskattade seminariet.

Föreläsningen om Kattsex i Malmö med föreläsare Ylva Stockelberg (författare, erfaren kattuppfödare) den 29/4 fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda. Birmasällskapet, Brittsällskapet samt ABF hade bjudits in för samverkan.

22/10 hölls en kortare föreläsning om HCM av Torkel Falk, se ovan.

Den 25/11 hölls i samarbete med Brittsällskapet, en föreläsning om Biologiskt Anpassad Rå Föda (BARF) i Uppsala med föreläsare Sarah Siverman.

Medlemsmöten

Under året har Ragdollklubben inbjudit till två medlemsmöten:
Stockholm 18/10 uppfödarträff på restaurang Lilla Wien, Stockholm, se ovan!
Uppsala 25/11, i samband med föreläsningen se ovan!

Hälsoscreeningar

Under året har det genomförts två HCM-scanningstillfällen i Ragdollklubbens regi.
Den första på Södra Djursjukhuset i Stockholm 23 februari och den andra i Helsingborg hos “Din veterinär” den 22 oktober med efterföljande föreläsning av veterinär Torkel Falk.

Sponsorer
Agria och Royal Canin har sponsrat Ragdollklubben under 2017.

Ragdollklubben sponsrar:
RK har tecknat ett stödmedlemskap i SVEKATT.

Ragdollen i Sverige
Under 2017 registrerades 2211 ragdolls i Sverige med en liten nedgång ifrån året innan då 2267 registrerades i SVERAK.  Ragdollen är även i år den mest registrerade kattrasen i Sverige!

Sammanfattning
Ragdollklubben firade 25 års jubileum under 2017.
Styrelsen med funktionärer har i stort följt de mål som har satts upp i början av året och vi är mycket nöjda med förslaget till en uppdaterad uppfödarkodex. Styrelsens arbete med hälsoprogrammet hoppas vi se frukten av under 2018. Trasdockan blev en betydligt mer kostsam historia än planerat.

Stockholm 18/2 2018

…………………………………………………        ………………………………………………..
Ordförande i Ragdollklubben                               Sekreterare i Ragdollklubben 
Carina Lindstaf                                                    Anna Omazic

 
Annonsera på vår hemsida

Intresserad av att annonsera på Ragdollklubbens hemsida?

Flera av våra medlemmar både tillverkar och säljer ”kattsaker”, t.ex. burskynken, kattbäddar, smycken, kattungehalsband o. dyl. men många känner inte till detta. Under våren kommer Ragdollklubben att kunna erbjuda alla medlemmar, som har kattrelaterade saker till försäljning, möjlighet att annonsera på klubbens hemsida.

Vi har valt att dela upp erbjudandet i två olika delar.
* Om du har enstaka saker till försäljning är det helt GRATIS att sätta in en annons, det ingår i medlemskapet!!! Annonsen tas bort när du meddelar oss att varan är såld. Den ligger kvar i maximalt två månader.

* Om du däremot vill annonsera i kommersiellt syfte, tar vi en liten avgift.
Så här ser kostnaden ut:

    1 månad      40 kr
    3 månader 110 kr
    6 månader 190 kr
    1 år             350 kr

Ta en bild (max en bild per annons) och skriv några få rader om det du vill sälja. Underteckna med ditt fullständiga namn, telefonnummer och skicka annonsen till webmaster@ragdollklubben.com

Välkommen med din annons!

 
Medlemserbjudande - screening

Ultraljudsscanning på Södra djursjukhuset

Torsdagen 15 mars klockan 16:00 - 20:30 erbjuds Ragdollklubbens medlemmar hjärt- och njurscanning till en kostnad av totalt
1 500 kr. Leg. veterinär Sara Granström, doktor i kardiologi, undersöker våra katter även i år. Undersökningen tar c:a 30 minuter.

Ragdollklubben vill sponsra dig som scannar en katt, som är över tre år gammal. Sponsringen erbjuds endast de tre först anmälda katterna och kostar då 1 000 kr. Klubben uppmanar alla uppfödare att ultraljudsundersöka också äldre katter även utan sponsring. Mer statistik behövs för att klargöra förekomsten av HCM och njursjukdom hos våra ragdolls.

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen.

Om det låter intressant bör du snarast anmäla din/dina katter. Då hinner vi göra ett schema för att kunna ge dig ungefärlig tid för undersökningen. Anmälan skickas till a.sjolin@icloud.com , är bindande och anmälningsavgiften, 100 kr/katt skickas till klubbens plusgirokonto 645 74 38-7, senast 9/3. ”Först till kvarn gäller”. Ange ditt och kattens namn, ålder (gärna också ditt telefonnummer) när du betalar. Resterande 1 400 kr betalas på plats. Obs!!! endast kortbetalning.

Det är viktigt att du kommer i tid, annars är risken stor att väntetiden för dig blir lång. 
Adress: Södra Djursjukhuset Evidensia, Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens Kurva

Om intresset är stort kommer klubben att kunna erbjuda ytterligare ett scanningstillfälle (på samma villkor) för de katter, som inte får plats detta datum. I händelse av många anmälda katter, kommer vi att endast kunna erbjuda undersökning av maximalt två katter.

Anmälan sker Annelie Sjölin; ring 0763-44 46 48 eller maila a.sjolin@icloud.com

Välkomna!

 
Information från valberedningen 2017/2018

Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer. 
På årsmötet, söndagen 18 februari 2018 kommer en ny styrelse väljas.

Följande personer ställer upp för omval/nyval: 
Ledamot Ulrika Hagberg: nyval 2 år
Ledamot Annelie Sjölin: omval 2 år
Suppleant, Maria Engström: omval 1 år 
Suppleant, Carina Ohlsson: omval 1 år
Suppleant Laila Borgström: nyval1 år
Ledamot: vakant
Suppleant: vakant

Revisors suppleant, Ann Thorsbring: omval 1 år

Valberedning, Susanne Göransson: nyval 1 år
Valberedningssuppleant: Vakant

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet.

 

Underkategorier

Sida 11 av 37

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd