Dvärgväxt hos Ragdoll

EN NY UPPTÄCKT

Under åren 2015-2016 blev ragdolluppfödare runt om i landet både bekymrade och oroade, då det började dyka upp någonting nytt – en defekt – hos ragdollkattungar i flera olika kullar. Det föddes kattungar som inte utvecklades normalt, de växte inte som sina syskon utan blev mycket mindre, och de fick en annorlunda mer kompakt och dvärglikt utseende. De flesta av de drabbade kattungarna fick riktigt svåra symtom under sin uppväxt vilket gjorde att de inte överlevde.DVÄRGAR

De här annorlunda små kattungarna, vilka uppfödarna började kalla för dvärgar, hade olika symtom i varierande allvarlig grad, men gemensamt för dem alla var att de inte utvecklades normalt. De kattungar som drabbades svårast av dvärgväxt dog i tidig ålder eller fick avlivas då lidandet är oerhört stort för dvärgarna.

Dvrgvxt 2


UPPFÖDARNAS KAMP

Där och då började en lång och mödosam resa för uppfödarna, en kamp för att försöka förstå vad dvärgväxt var för någonting? Man började kartlägga var det kommer ifrån och fundera ut hur man skulle kunna undvika att drabbas av dvärgväxt på sina kattungar i kommande kullar. Ett gediget arbete startade för att lära sig mer om vad det var som hände i rasen.

Flera uppfödare gjorde olika tester för åkommor som de redan kände till att det fanns, tex sköldkörtelrubbning. Men inget av det man testade för stämde riktigt in på de drabbade dvärgarna.PG

Många diskussioner fördes och uppfödare försökte kartlägga problemet. Genom att studera stamtavlorna på dvärgarna kom man fram till en gemensam nämnare i stammen på alla de drabbade kattungarna, och det var en ragdollhona vid namn ES*Patriarca Gucci.

När man talar om dvärgväxt hos ragdoll, brukar man förkorta Patriarca Guccis namn och benämna henne kort och gott som ”PG”. Hon är född 2001 och var i avel i Danmark för många år sen. Hon var en fullt frisk och vacker ragdoll som levde länge och själv inte hade några som helst symtom eller problem med dvärgväxt. Hon fick fina avkommor som gick vidare i avel.PROBLEM MED PG-AVEL

Från början gick det bra att avla med PG-linjerna (med katter som har PG i stamtavlan), man fick fram vackra katter som blev väldigt omtyckta och eftertraktade, och som även premierades av domarna på utställningar. Linjerna blev populära bland många uppfödare.

Men allt eftersom generationerna gick, och PG kom allt längre bak i stamtavlan på avelskatterna, så började det göras fler och fler parningar där man ”dubblerade PG”, dvs parade en hona med PG bak i sin stamtavla med en hane som också hade PG i stammen. Man fick då ofta fram breda, riktigt snygga, robusta kattungar, som var lugna och goa i temperamentet, och många av dessa gick väldigt bra på utställning också.

Det hade nu gått så pass många generationer att inavelsgraden inte längre blev så hög när man dubblerade PG (dvs linjeavlade på PG) så det började göras fler och fler såna parningar. Men när nu uppfödare började linjeavla mer frekvent på PG för att få fram just dessa snygga katterna, så uppstod det svårigheter. Man började få stora problem i sin avel och de nämnda dvärgarna började födas i kullarna. Små dvärgväxta ragdollkattungar som var enormt typade, gulliga och lugna, men som var allvarligt defekta, led svårt och hade många allvarliga symtom.SYMTOM HOS RAGDOLLUNGAR DRABBADE AV DVÄRGVÄXT:

•  Från födseln ser man ingen större skillnad på dvärgar och normala kattungar, men redan runt 2 veckors ålder kan man ofta se att kattungen med dvärgväxt inte är lika livlig som sina syskon.

•  Man kan oftast också uppleva att dvärgarna är mer stumma i kroppen redan från 2-3 veckors ålder.

•  Vid 4-5 veckors ålder blir skillnaderna mer märkbara och syskonen ökar betydligt mer i både vikt och aktivitetsnivå.

•  Det går också att vid ca 4-5 veckors ålder se att bakbenen inte har ett normalt rörelsemönster, vilket visat sig bero på problem från höfterna.

•  Vid 7-9 veckors ålder ser man en markant skillnad mellan dvärgarna och deras normala kullsyskon, dvärgarna är mycket mindre och har korta ben, kort bred stum kropp, väldigt kort svans, små och framåttiltade öron, ett brett huvud med kort nos och mörka blå ögon, de har ofta små tassar och mer outvecklade bakben som ger en säregen långsam och vaggande gångstil.

•  Dvärgarna drabbas av svåra problem med förstoppning pga dåliga tarmrörelser, vilket ofta slutar med total förstoppning och därmed dödlig utgång. Dvärgarna blir vanligtvis inte äldre än 12-16 veckor gamla.


SAMARBETE, INFORMATION OCH GEMENSAMMA AVELSRÅD

Ragdolluppfödarna som drabbades av problemen med dvärgväxta kattungar började prata om det och dela med sig av sina svåra upplevelser med dvärgar till sina uppfödarkollegor.

Uppfödarna samarbetade kring den nya dvärgväxtproblematiken i rasen. Man inventerade antalet födda dvärgar, kartlade linjer, delade filmer och bilder på dvärgarna i uppfödarnas facebook-grupp man startat just för detta ändamålet, man delade med sig av olika tester och behandlingar man provat, man funderade tillsammans både på problemet och dess lösning och vad man skulle kunna tänka på i sin avel för att undvika att drabbas.

Rasringen SRC (Scandinavian Ragdoll Club) skrev sedan både rekommenderade avelsråd på sin hemsida, vilka gillades och följdes av många uppfödare, medan andra inte riktigt velat ta dem till sig, och även omfattande information om dvärgväxt med utförlig beskrivning av dvärgar illustrerade med filmer och foton så att alla som vill kan gå in och se och lära sig mer. HÄR finns den informationen.

Dvrgvxt 3


PROJEKT DVÄRGVÄXT

Till många uppfödares stora glädje antog SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) utmaningen, efter förfrågan om hjälp år 2016 från några uppfödare, och startade upp forskning på dvärgväxt hos ragdoll. Det var forskaren Jeanette Hansson som tog sig an forskningsprojektet ”Projekt Dvärgväxt” med ambitionen att försöka lokalisera den felande genen som gav dvärgväxt hos ragdollkattungar. Målet var att hitta genen för att kunna ta fram en gentest, som uppfödarna skulle kunna använda för att se om deras avelskatter bar på genen för defekten eller ej.

Rasringarna och många uppfödare bidrog med pengar till projektet för att forskningen snabbare skulle komma igång. Stöd anslogs även från Agrias och SKKs forskningsfond.

Under projektets gång har ett stort antal uppfödare hjälpt till genom att skicka in blod och DNA från drabbade katter och från de katter som är konstaterade bärare av genen, samt från katter både med och utan PG i
linjerna.

DVÄRGVÄXT-GENEN LOKALISERAD OCH GENTESTET KLART

Glädjen och lättnaden var stor bland ragdolluppfödare världen över, när så slutligen
besked kom från SLU sensommaren/hösten 2020, efter 3 års arbete med Projekt
Dvärgväxt, att man funnit genen och att ett fungerande gentest tagits fram, med vars
hjälp man kunde se om en avelskatt bar på dvärgväxt eller ej.
Hösten 2021 hade det gått 1 år sedan rapporten var klar och världens uppfödare väntade
fortfarande på att få ta del av resultat och dna-testet.
Projektet är fortfarande pågående och forskarna på SLU väntar på att få Projekt
Dvärgväxt granskat och publicerat i ett vetenskapligt magasin. Så snart projekt Dvärgväxt
väl är publicerat så kan gentestet snabbt komma igång på SLU, så att uppfödarna kan
börja testa sina avelskatter!

Ragdollklubben för kontinuerligt en dialog med forskarna på SLU om läget i Projekt
Dvärgväxt. Vi hoppas kunna publicera information om projektet i den kommande
klubbtidningen Nya Trasdockan , vilken planeras ges ut i juli -23.

VÄL SPRIDDA LINJER

Avelsråden som SRC publicerade har funnits i flera år, och har även delats internationellt. Informationen om dvärgar har funnits tillgänglig länge och många av uppfödarna har försökt informera om dvärgväxt för uppfödare i hela världen under många år.

Men PG-linjerna har varit populära en lång tid och har avlats på i många år och i många kattgenerationer innan dvärgväxtproblematiken upptäcktes, så de har tyvärr hunnit fått väldigt stor spridning i rasen världen över. Alla uppfödare behöver nu verkligen tillsammans hjälpas åt att inte sprida PG-linjerna än mer.

Ragdollklubben rekommenderar i nuläget, när det tyvärr inte finns något tillgängligt dna-test för dvärgväxt, följande avelsråd:RAGDOLLKLUBBENS AVELSRÅD ANGÅENDE DVÄRGVÄXT


•  Para inte två katter som har PG i stamtavlan. 

Inte ens om PG finns långt bak i stamtavlan. Tänk på att du behöver gå igenom både den tilltänkta honans och hanens stamtavlor fler generatoner tillbaka än vad du ser på deras pappersstamtavlor. (Se info här nedan om hur du letar efter PG i stamtavlan.)•  Sälj inte katter till avel som har PG i stamtavlan.

Alla vi uppfödare behöver hjälpas åt för att inte sprida dvärgväxtgenen vidare i vår ras. Avelsrådet i dagsläget är att inte sälja katter med PG i stamtavlan till avel utan att endast spara själv och avla med försiktighet då vi tyvärr inte har något gentest att tillgå för att se vilka av PG-katterna som är bärare av dvärgväxt.•  Du som letar avelskatt, undvik att köpa katt med PG i stamtavlan till din avel.

Katter med PG i linjerna kan vara bärare av defekten dvärgväxt oavsett hur många generationer bak i stamtavlan PG finns. Vi behöver hjälpas åt att avla på genetiskt friska linjer och dvärgväxt är en av defekterna vi inte vill ska få mer spridning i rasen. Vår rekommendation är att leta efter en bra, rastypisk katt med PG-fria linjer som är efter hälsotestade föräldrar.•  Gör parningar som är fria från potensiella bärare av dvärgväxt.

Vi uppmuntrar våra uppfödare att avla mer på helt PG-fria linjer, dvs att se till att varken honan eller hanen har PG i sina stamtavlor. Vi behöver hjälpas åt att göra fler parningar med rastypiska friska katter som är från helt PG-fria linjer på båda håll, för att värna om en bragenetisk hälsa i vår ras.•  När du säljer katter till avel: informera dina köpare noga om dvärgväxtproblematiken som finns i rasen.

Berätta för din köpare om avelsråden, om vikten av att göra parningar fria från PG i stamtavlorna så de tänker på att välja en katt med PG-fria linjer att para sin katt med, och hänvisa dem gärna hit till vår hemsida (www.ragdollklubben.com) för att läsa den här infon om dvärgväxt hos ragdoll.

SÅ SÖKER DU EFTER PG I DIN KATTS STAM, ELLER I EN PARNING DU PLANERAR


Du går in på SVERAK FindUs, https://stambok.sverak.se/ och söker fram din katt, eller honan och hanen du vill para ihop.

Klicka dig tillbaka på deras stamtavlor och sök efter honan ES*Patriarca Gucci. Det kan hända att du behöver klicka dig tillbaka ända till åren 2002-2003.

På PawPeds kan du också klicka dig tilllbaka i stamtavlorna, eller också gå in på deras sökfunktion och söka på namnet Patriarca Gucci.VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Alla katter som har PG i sin stamtavla kan tyvärr vara potensiella bärare av dvärgväxt, dvs de kan bära på den defekta gen som vi vill undvika att sprida vidare i vår ras.

Följ våra rekommenderade avelsråd för att undvika att sprida dvärgväxtgenen.

FRÅGOR?

Har du frågor, eller tips – även anonyma tips är välkomna, har du kanske drabbats av dvärgväxt och vill dela med dig och/ eller vill prata om det, vill du veta mer eller bara undrar över något så är du välkommen att kontakta oss i Ragdollklubbens Avels- och Hälsoråd. (avelohalsa@ragdollklubben.com)

Dela

Facebook
Twitter
E-post
Om Ragdollklubben

En mötesplats för dig som ragdollälskare! Här hittar du information om rasen, klubbaktiviteter, annonser  och mycket mer.

Vi hoppas du hittar det du söker och alla är välkomna som medlemmar!

Nyheter

Följ med oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar direkt till din inkorg.