Magparasiter och testning

Parasiter lever i eller på andra levande organismer, tar sin näring från dem och kan orsaka stor skada.  

Katter är inte anpassade för flockliv och kan lätt bli stressade i miljöer där det finns många individer t.ex. i större uppfödningar eller på utställningar. Stressen påverkar kattens immunförsvar på ett negativt sätt, vilket leder till att den inte har samma möjlighet att skydda sig mot t.ex. smittor.   

Det finns några viktiga saker som man bör tänka på för att undvika smitta bland sina egna katter:  

  • att man vid införskaffandet av en ny katt bör hålla den i karantän under minst 3 veckor, gärna i någon annans hem, där det inte finns andra katter. Än viktigare är karantänvistelse i de fall där katten är importerad eftersom vissa smittor är vanligare i andra länder. Det är också lättare att bedöma kattens övriga hälsotillstånd under en karantänvistelse. 
  • att både hon- och hankattägare har ett nytaget negativt parasittest när man står i begrepp att låta para sin katt. 
  • att man vid utställning tar med sin egen vippa, och inte låter andra klappa katten utan att noga ha tvättat sina händer innan. Många låter sina katter, som har varit på utställning, sitta i karantän någon vecka innan de släpps ihop med övriga katter. 

Parasiterna som man oftast hör talas om är Giardia och Tritrichomonas Foetus

Giardia infekterar tunntarmen där näring tas upp.  
Symtomen är diarré och ibland kräkningar, som oftast kommer i skov. Detta leder till minskad tillväxt hos kattungar och till viktförlust hos vuxna katter. Giardia är svår att städa bort och kan överleva väldigt länge i de flesta miljöer. Om man får in Giardia i sitt katteri, bör man vända sig till veterinär för provtagning och fastställande av diagnos.  Saneringen ska ske på rätt sätt, parallellt med själva behandlingen. 
Vill du veta mer om Giardia
smittvägar, symtom, diagnos och behandling, ta del av SVAs senaste rön; Länk

Tritrichomonas foetus, infekterar grovtarmen. 
Avföringen är ko-mocke liknande och har slemmiga stråk. Den har också en väldigt säregen lukt och symtomen kommer i skov. 
Tritrichomonas överlever inte länge utanför kattens kropp. Behandlingen är komplicerad, då medicinen är ett licenspreparat*.
Substansen är giftig, cancerframkallande och kan orsaka fosterskador. Den kan också ge neurologiska biverkningar. 
Ronidazol heter det enda preparat som finns tillgängligt idag. Obehandlad infektion innebär troligen att katten kommer vara smittbärare livet ut. 
Vill du veta mer om Tritrichomonas foetus
smittvägar, symtom, diagnos och behandling, ta del av SVAs senaste rön; Länk

Hur testar du din katt? 

SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, har mycket och lärorik information. Här finns också remisser och instruktioner om hur du gör för att skicka in avföringsprov för parasiter. Svar brukar komma inom ett par dagar.
Tänk på är att skicka in provet i början av veckan, så att det inte blir liggande över en helgen. SVA analyser: Länk 
 
Hos SVA hittar du numer också alltid test för Cryptosporidium i paketbeställningarna för mag-tarm parasiter.  
Cryptosporidium är i Sverige fortfarande en ovanligt förekommande smitta bland katter. Däremot har flera kommuner fått sitt vatten infekterat under 2000-talet med magsjuka som följd. Veterinärer är oroliga för att denna parasit skall få fäste i kattbesättningar. 

Använd föjande blankett, som skickas med för beställning av analys: Länk

Det finns snabbtester för Giardia.  
Dessa hittar du enkelt om du googlar på: snabbtest Giardia 

Ytterligare intressant läsning: 
Rekommendationer vid parasitorsakade diarréer i kattbesättningar; Länk

Vid eventuella frågor angående tester och parasiter kontakta Ragdollklubbens avel/hälsogrupp. 

* Licens kan beviljas efter särskild prövning av Läkemedelsverket om det finns behov som inte kan tillgodoses av godkända läkemedel. 

Dela

Facebook
Twitter
E-post
Om Ragdollklubben

En mötesplats för dig som ragdollälskare! Här hittar du information om rasen, klubbaktiviteter, annonser  och mycket mer.

Vi hoppas du hittar det du söker och alla är välkomna som medlemmar!

Nyheter

Följ med oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar direkt till din inkorg.