Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till Ragdollklubbens årsmöte 2024

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte den 3 mars kl 15:00.

Mötet kommer att hållas digitalt och vi använder oss av Microsoft Teams för att genomföra det. Senast den 1 mars behöver vi ha din anmälan och den mejlas till viceordforande@ragdollklubben.com. Du kommer därefter få en länk per mejl för att kunna logga in på mötet.

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgiften är oss tillhanda senast dagen före mötet.

Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse, revisorer och medlemmar
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13.Val av: 
a) val av ordförande
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisorersättare för en tid av 1 år
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Övriga frågor (endast för diskussion).
15. Presentation av Årets Katter,vinnare kommer att redovisas på vår FB och Hemsida.
16. Mötets avslutande.

För mer information:

Dorit Lundquist: 079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com
Annelie Nyborg:0709-961455 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Dela

Facebook
Twitter
E-post
Om Ragdollklubben

En mötesplats för dig som ragdollälskare! Här hittar du information om rasen, klubbaktiviteter, annonser  och mycket mer.

Vi hoppas du hittar det du söker och alla är välkomna som medlemmar!

Följ med oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få uppdateringar direkt till din inkorg.