Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Ultraljuds screening 19/3 i Stockholm

Vi kan dessvärre inte ta emot fler anmälningar!!! Listan har fylld!

Intresset för scanningen var så stort att inte alla som anmält sig kan beredas plats, som det ser ut för stunden.
Förhoppningsvis får vi samma förmån vid ytterligare ett tillfälle under våren (jag väntar på svar från Södra Djursjukhuset).
Under veckan får alla som anmält sig närmare besked via mail om vad som gäller//Annelie

Ragdollklubben uppmanar sina uppfödare att följa klubbens hälsoprogram. 

Dags för ultraljudsscanning?
Torsdagen den 19 mars
erbjuds Ragdollklubbens medlemmar möjlighet att, till reducerat pris, få sina katter HCM- och njurscannade. Sara Granström, leg.veterinär och PhD i kardiologi, är en av PawPeds 22 (i Sverige) godkända veterinärer. Ännu en gång erbjuder hon RK ett paketpris för 1 500 kr - ordinarie pris är  2 090 kr.

Anmälan är bindande och skickas till a.sjolin@icloud.com  
”Först till kvarn” gäller. Max 2 katter per medlem. 
Ange i anmälan kattens fullständiga namn och födelsedata samt ditt eget namn och telefonnummer!

Du kommer att få ett mail om vilken tid din katt planeras att undersökas. Du bör infinna dig minst 15 minuter tidigare, så att du hinner betala innan undersökningen. Risken är annars stor att du måste vänta länge. Schemat är tight och därför kan den som är sen hamna sist på listan.

Mer statistik behövs!!! 
Därför sponsrar Ragdollklubben återigen tre katter äldre än tre år. Undersökningen kostar då endast 1 000 kr. 
Vår kassör återbetalar 500 kr efter det att scanningen genomförts men du måste själv kontakta henne (kassor@ragdollklubben.com)!
Vår erfarenhet är att väldigt få äldre katter scannas, så om du har fler, som du vill få undersökta till reducerat pris, skriv detta i din anmälan. I mån av möjlighet fixar vi det.

 

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Skriv ut blanketterna och fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv).
Kom ihåg att ta med både kattens stamtavla och de ifyllda blanketterna!

VÄLKOMNA TILL
Södra djursjukhuset Evedensia
Månskärsvägen 13
141 75 Kungens Kurva

Efter undersökningen
Ta en kopia på testresultaten och och skicka den, gärna via mail, till: avelssekreterare@ragdollklubben.com  Du kan även sända kopiorna på testresultaten som vanligt brev till:

Karin Eklund
Norrnäs 135
880 41 Edsele

Vid frågor eller funderingar kontakta mig, Annelie Sjölin a.sjolin@icloud.com

 
Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 7/3, 2020 kl. 12:00-13:00.

Vi kommer att fortsätta dagen efter årsmötet, med föreläsningar, workshop, middag, lotterier mm samt delar ut priser för Årets Katt 2019, se vår tidigare inbjudan

Vi ses på Särögården, Liabovägen 1, Särö

För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2020
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - ej 2020!
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

Motion från styrelsen ang. förtydligande av stadgar under 2019 skall röstas om ytterligare en gång: Förslag på uppdaterade stadgar 

För mer information: 
Dorit Lundquist:  079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Susanne Göransson: 076-0067485 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Välkommen!

 
Information från valberedningen 2019/2020

Ragdollklubbens styrelse 2020 

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben? Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.

På årsmötet, lördagen 7:e mars 2020 kommer en ny styrelse att väljas. 
Har du inte möjlighet att närvara kan du skicka din poströst till vår ordforande@ragdollklubben.com

Följande personer ställer upp för nyval/omval: 

Berit Andreasson: ledamot, nyval 2 år 
Ulrica Hagberg: ledamot, fyllnadsval 1 år
Annelie Sjölin: ledamot, omval 2 år
Liselott Wendel: ledamot, fyllnadsval 1 år
Camilla Hasselström: ledamot, nyval 2 år
Karin Eklund: suppleant, nyval 1 år 
Carina Lindstaf: suppleant, omval 1 år 
Annelie Nyborg: suppleant, nyval 1 år
Angelica Krantz: suppleant, nyval 1 år

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet och möjligheten är stor att du kan få fokusera på det,
som just du tycker verkar spännande och som du ser behöver förbättras! 

Vår kontrollfunktion: 
Ann Torsbring, revisorssuppleant: omval 1 år 

Om du är nyfiken på vad ett styrelsearbete kan innebära kontakta;
Susanne Göransson tel. 
076-006 74 85, mail: viceorforande@ragdollklubben.com

 

 
Inbjudan till ragdolldag på Särö

Vi har förlängt anmälningstiden fram till den sista februari då vi glädjande nog har fått in många anmälningar och 
har plats för fler - välkommen med din anmälan!!! Du hittar också vår inbjudan på facebook som ett evenemang!

Ragdolldag

 
Shoppen

Styrelsen har tagit ett beslut att tillsvidare stänga shopen.
Vill du få tillgång till äldre tidningar eller brochyrer, kontakta oss på trasdockan@ragdollklubben.com Trasdockan 4 19 omslag

 

Underkategorier

Sida 2 av 33

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!