Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Trasdockan blir elektronisk

Ragdollklubbens medlemmar har under åren 2015 - 2017 fått Trasdockan som en traditionell tidning men från och med 2018 kommer medlemmarna att få Trasdockan som webbtidning. Precis som papperstidningen kommer den digitala versionen att vara fylld med artiklar, reportage, insändare, fotografier,  veterinärmedicinska frågor och även annat som kan vara av intresse. Genom webbtidningen får du också alltid aktuell information om klubben, senaste nytt från styrelsen, rapporter om våra aktiviteter och bilder på många vackra katter. Den kommer skickas ut med en länk, i ett mail, till en början!

Varje nummer har, som tidigare, ett tema med extra fokus på exempelvis kattungar, avelshanar eller utställningar. Om du har ett eget önskemål om ett speciellt tema, skriv då till trasdockan@ragdollklubben.com
Vi gör vårt bästa för att tillmötesgå din önskan!

 
Årets Katt 2017

Varje år nominerar Ragdollklubben katter till Årets Katt.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna. 
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra ragdolls och resultaten presenteras under vårt årsmöte i februari 2018 i Stockholm!

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare” De behöver vara Karin tillhanda senast 14/1 2018

Karin Eklund  
Ekeby 6 B, 
137 92 Tungelsta

Maila också Karin ( viceordforande@ragdollklubben.com ) då du lagt ditt brev på lådan så att inget kommer på villovägar! 
PS. Du behöver inte ha ställt ut din katt vid många tillfällen under året, för att ha möjlighet att ta titeln Årets Katt i någon kategori.

Poängberäkning Årets Katt
Vi utser:
Bästa vuxna hane
Bästa vuxna hona
Bästa vuxna kastrathane
Bästa vuxna kastrathona
Bästa junior
Bästa ungdjur
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.
och:

Bästa seniorhane
Bästa seniorhona
Bästa veteranhane
Bästa veteranhona
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

och:
Bästa avelshane
Bästa avelshona
Bästa Uppfödning
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:
Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)  20 p
BIV FIFe                          40 p
BIV WCF                        40 p
BIG WCF                        40 p
BIR WCF                        40 p
NOM FIFe                       45 p
DB WCF                        45 p
Bästa titel WCF               50 p
BIS FIFe                        55 p
Bästa titel totalt WCF      55 p

Du kan inte blanda FIFe och WCF poäng. Om din katt är FIFe-ansluten och du vill använda kattens WCF-poäng, skicka endast in dessa. Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng, t.ex 2 BIS (110p) bedöms högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

Välkommen med dina resultat!

 
Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte söndagen den 18/2, 2018 kl.11:00. OBS NYTT DATUM & TID!!!
Vi bjuder på föreläsning, sopplunch med tårta och delar ut priser för Årets Katt 2017.  

Vi ses i Stockholm - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

 kl 11:00 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
 kl 11:20 Lyssnar vi till professor Eva Axnér som forskat på blodgrupper och råmjölk hos katter  - se till att du är i tid!
ca 12:30 Äter vi tillsammans och umgås :)
 kl 13:30 Årsmötet öppnas
ca 15:00 Delar vi ut priser för Åretskatt 2017
ca 15:45 är vi klara och vi börjar packa ihop :)

Anmälan sker till motesamordnare@ragdollklubben.com senast 11/2, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2017. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 113 35 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2018.

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2018

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - sker 2019
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 11/2 2018.

 
Föreläsning Uppsala 25:e november

Ragdollklubben tillsammans med Brittsällskapet bjuder in till medlemsträff och föreläsning om Biologiskt Anpassad Rå Föda (BARF)!

>>INBJUDAN

Tider: 13:00-15:15 Föreläsning
          15:15-16:30 fika och medlemsmöte

Adress: Libro Ringväg 34, Uppsala

Om du åker pendeltåg - låt oss veta i god tid så försöker vi ordna en uppsamlad hämtning!

Föreläsningen är öppen även för icke medlemmar, så ta gärna med dig en kattkompis!

Välkommen!

 
Vår sponsor Agria -

inleder samarbete med FirstVet för digital veterinärrådgivning!

Från den 1 oktober erbjuder FirstVet kostnadsfri sjukvårdsrådgivning direkt i mobilen, surfplattan eller datorn till alla hund-, katt- och smådjursägare, som har sina djur försäkrade hos Agria. 
Samarbetet innebär att djurägare kostnadsfritt kan ta del av FirstVets veterinärtjänst. På så vis slipper djurägaren resa till en fysisk klinik vid rådgivning, icke-akuta sjukdomar och skador.
Skulle djuret behöva behandling så remitterar FirstVets veterinär direkt till närmaste veterinärklinik med rätt kompetens.

Agrias sjukvårdsupplysning inför också utökade öppettider - mellan 09-24 alla dagar i veckan. Från och med årsskiftet kommer även telefonrådgivning erbjudas.

Läs mer på www.agria.se/firstvetagria djurforsakring stor

 

Underkategorier

Sida 9 av 33

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!