Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Ragdollklubben inbjuder till medlemsmöte i Stockholmstrakten!

INSTÄLLT!!! OBS! OBS! OBS! - Tyvärr måste vi ställa in mötet med
kort varsel! Vi är väldigt ledsna över detta - 2019-04-06

Vill du få inblick i hur akutsjukvård för djur, med fokus på katt, går till?logo pitch

Då är du välkommen till Truckvägen 12 i Upplands Väsby, lördagen 6 april klockan 13:50!
Vi får besök av Agneta Jernberg på Djurambulansen Stockholm, som visar upp sin ambulans och berättar om sitt arbete!  

Vid 15-tiden serveras kaffe/te och smörgås och vi håller ett stadgeenligt protokollfört medlemsmöte under tiden.     
Vi planerar att avsluta vår träff ca klockan 16.

Vi bjuder på fri parkering innanför grindarna.

Kommunalt tar du dig enklast med tåg till Upplands Väsby station, där du byter till buss 524 och stiger sedan av vid hpl Lindhemsvägen.
Promenera 121 meter och du är framme. (Skylt på byggnaden - Axel Larsson).

Dagen sponsras helt av Axel Larsson AB och vår sponor Agria skänker en liten gåva.

Anmälan görs till a.sjolin@icloud.com senast den 1/4!!!

Varmt välkommen!!!

 
Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från Ragdollklubbens årsmöte 2019 
2019-02-16 klockan 11.00-16.00
Plats: Göran Perssons väg 11, Solna

Närvarande: Marie Töpel, Carina Ohlsson (på tfn), Annelie Sjölin, Anna Omazic, Agneta Wranå, Bellan Karlsson, Lena Wallin, Camilla Hasselström, Anna Wiksten von Friesendorff
Maria Engström, Ann Torsbring, Karin Eklund, Ulrica Hagberg, Dorit Lundquist, Carina Lindstaf

1. Årsmötets öppnande:
Carina Lindstaf – ordförande öppnade mötet

2. Mötets behörighet:
Mötet har uppfyllt kraven för behörighet

3. Fastställande av röstlängd:
Röstlängd upprättades och fastställdes.

4. Uppläsande och faställande av dagordning:
Dagordningen godkändes och fastställdes

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Till mötesordförande valdes Carina Lindstaf, till sekreterare Ulrica Hagberg, samt till protokolljusterare tillika rösträknare Marie Töpel och Annelie Sjölin

6. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, se separat dokument

7. Kassörens redovisning:
Se separat dokument

8. Revisorernas berättelse:
Se separat dokument

9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen:
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet:
Mötet beviljar styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden: 
Inga inkomna motioner eller övriga ärenden.

12. Fastställande av medlemsavgift:
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad

13. Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av två år – Dorit Lundquist
 2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år:
  Susanne Göransson, Lena Wallin och Karin Eklund
 3. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år:
  Carina Lindstaf, Berit Huseby, Elisabeth Dahlberg Capra, Camilla Hasselström
 4. Revisor jämte ersättare för en tid av två resp ett år: Agneta Wranå, Ann Torsbring
 5. Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: Marie Bartelsen

14. Beslut om firmatecknare:
Mötet beslutar att Lena Wallin och Dorit Lundquist är firmatecknare

15. Övriga frågor:
nga övriga frågor togs upp

16: Mötets avslutande
Carina avslutar mötet

Norrtälje 20190217

.............................................                                  .......................................................                  

Ulrica Hagberg mötessekreterare                          Carina Lindstaf mötesordförande

………………………………………                         ……………………………………………..

Annelie Sjölin justerare                                           Marie Töpel justerare

 
Information från valberedningen 2018/2019

--- Ragdollklubbens styrelse 2019 --- 

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben? Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.

På årsmötet, lördagen 16 februari 2019 kommer en ny styrelse att väljas. 
Har du inte möjlighet att närvara kan du skicka din poströst/er till vår sekreterare 
ulrica.hagberg@gmail.com
Följande personer ställer upp för nyval/omval: 

Dorit Lundquist, ordförande: nyval 2 år
Susanne Göransson, ledamot: nyval 2 år
Lena Wallin, ledamot: omval 2 år 
Karin Eklund, ledamot: omval 2 år 
Berit Huseby, suppleant: nyval 1 år 
Carina Lindstaf, suppleant: nyval 1 år 
Elisabeth Dahlberg Capra: Nyval 1 år

Vi har 1 st suppleant poster kvar att fylla!

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet och möjligheten är stor att du kan få fokusera på det,
som just du tycker verkar spännande och som du ser behöver förbättras! 

Vår kontrollfunktion: 
Agneta Wranå, revisor: omval 2 år 
Ann Torsbring, revisorssuppleant: omval 1 år 

Valberedning:
Sammankallande Mia Bartelsen - nyval 1 år

Om du är nyfiken på vad ett styrelsearbete kan innebära kontakta vår valberedare,
Susanne Göransson tel. 
076-006 74 85, mail: valberedningen@ragdollklubben.com  

 
Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 16/2, 2019 kl. 11:00.

Vi bjuder på föreläsning och lunch samt delar ut priser för Årets Katt 2018.  

Vi ses i Solna - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

kl 10:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
kl 11:00 v
i lyssnar till Åsa Olsson - om PawPeds, deras arbete och vårt hälsoprogram
ca 13:00 vi äter och umgås :)
ca kl 13:30 årsmötet öppnas
ca 14:45 prisutdelning Årets Katt 2018
ca 15:45 avslutar vi  :)

Anmälan sker till ordforande@ragdollklubben.com senast 10/2 2019, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2018. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 11335 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2019
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 10/2 2019.

 
Skicka in dina resultat till Årets Katt 2018

Varje år nominerar Ragdollklubben katter till Årets Katt.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna.
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra ragdolls och resultaten presenteras under vårt årsmöte i februari 2019 i Stockholm!

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare” 
De behöver vara Karin tillhanda senast söndagen 13/1 2019

Karin Eklund 
Ekeby 6 B,
137 92 Tungelsta

Maila också Karinviceordforande@ragdollklubben.com ) då du lagt ditt brev på lådan så att inget kommer på villovägar! 
PS. Du behöver inte ha ställt ut din katt vid många tillfällen under året, för att ha möjlighet att den kan ta titeln Årets Katt i någon kategori. 

Poängberäkning Årets Katt 2018
Vi utser:
Bästa vuxna hane
Bästa vuxna hona
Bästa vuxna kastrathane
Bästa vuxna kastrathona
Bästa ungdjur
Bästa junior
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

och:
Bästa seniorhane
Bästa seniorhona
Bästa veteranhane
Bästa veteranhona
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

och:
Bästa avelshane
Bästa avelshona
Bästa uppfödning
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar
(den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:
Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)  20 p
BIV FIFe                          40 p
BIV WCF                         40 p
BIG WCF                         40 p
BIR WCF                         40 p
NOM FIFe                       45 p
DB WCF                          45 p
Bästa titel WCF               50 p
BIS FIFe                          55 p
Bästa titel totalt WCF      55 p

Du kan inte blanda FIFe och WCF poäng.
Om din katt är FIFe-ansluten och du vill använda kattens WCF-poäng, skicka endast in dessa.
Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng, t.ex 2 BIS (110p) bedöms högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

Välkommen med dina resultat!

 

Underkategorier

Sida 9 av 37

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd