Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Vår sponsor Agria -

inleder samarbete med FirstVet för digital veterinärrådgivning!

Från den 1 oktober erbjuder FirstVet kostnadsfri sjukvårdsrådgivning direkt i mobilen, surfplattan eller datorn till alla hund-, katt- och smådjursägare, som har sina djur försäkrade hos Agria. 
Samarbetet innebär att djurägare kostnadsfritt kan ta del av FirstVets veterinärtjänst. På så vis slipper djurägaren resa till en fysisk klinik vid rådgivning, icke-akuta sjukdomar och skador.
Skulle djuret behöva behandling så remitterar FirstVets veterinär direkt till närmaste veterinärklinik med rätt kompetens.

Agrias sjukvårdsupplysning inför också utökade öppettider - mellan 09-24 alla dagar i veckan. Från och med årsskiftet kommer även telefonrådgivning erbjudas.

Läs mer på www.agria.se/firstvetagria djurforsakring stor

 
Uppfödarträff 18/10

IMG 3601

 

Uppfödarträff i Stockholm

Onsdagen den 18:e oktober har Ragdollklubben bokat bord på resturang "Lilla Wien", Svedenborgsgatan 20. Resturangen ligger nära Stockholm Södra pendeltågstation!
Portarna slås upp från och med kl. 17:30 och var och en bestämmer då det är dags att gå hem!
Vi vill med detta initiativ möjliggöra för uppfödare, nya och dem som har varit med ett tag, att kunna mötas och knyta kontakter!
Du står själv för maten och vi andra uppfödare för sällskapet!
För att kunna avgöra hur många vi blir (bordreservationen) vill vi att du senast söndag den 15/10 låter oss veta om du kommer!

Vi ses!

Anmälan görs med mail till Lena Wallin:
motesamordnare@ragdollklubben.com

 

 
HCM screening och föreläsning i Helsingborg

HCM- och njurscanning - i region syd!

Ragdollklubben har reserverat 15 platser för våra medlemmar, söndagen den 22/10 kl. 12:00-14:30 i Helsingborg!


HCM är en ärftlig sjukdom och du kan läsa mer om den, här på vår hemsida under Avel och Hälsa.

Ett sätt att begränsa sjukdomen är att avla på katter som har genomgått ultraljudsscanning, enl. rekommendation, utan anmärkning.

Njurproblem är också förekommande inom rasen och därför erbjuder vi ett paket.


Läs mer i vår INBJUDAN


Ragdollklubben önskar att frekvensen av scanningar på ragdolls över tre år ökar för katter i avel och därför bjuder vi de fem först anmälda avelskatterna, på en rabatt. Dessa fem katter över tre år betalar endast 550 kr för besöket!


Först till kvarn ... Hälsningar Ragdollklubben!

 

 
Klubbmästerskapet 2017 i Norrtälje

Här redovisar vi de katter som tog ett Best In Show under Lördagen den 27/5.
Grattis till alla vackra katter!!!

 

BOB Vuxen hona, Född: 150708
GIC S*Pussels A Piece Of Cake            Ägare: Eva och Evelina Hellenberg 
 Kakan1
BIS: Ungdjur hona, Född:170112
SE*Sevenfriends XOXO                     Ägare: Jenny Eriksson
 Xoxo
BIS: Undjur hane - ej utdelat  
BIS: Junior hona, Född:160919
SE*Schrino April                                 Ägare: Åsa Miranda
April
BIS: Junior hane: Född: 160901
DK Jaquet Vincent                              Ägare: Eva och Evelina Hellenberg 
Vincent
BIS Vuxen hona, Född: 150708
GIC S*Pussels A Piece Of Cake        Ägare: Eva och Evelina Hellenberg
Kakan2
BIS: Vuxen hane, Född: 160514
S*Cherrypops Blue Mystic                  Ägare: Sofia Lundberg
 BlueMystic
BIS Kastrat hona, Född: 140814
PR SE*Maggiedoll ́s Cherry Blossom Ägare: Anna Wiksten Von Friesendorff
CherryBlossom
BIS: Kastrat hane, Född: 010409
EP CH S*BoBo Nita ́s Diego               Ägare: Ann Torsbring
Diego
BIS: Blåaste ögon, Född: 160809
S*Tillemora ́s Superman                     Ägare: Jenny Thor
Superman
BIS: Silkigaste päls, Född: 160529
S*Hjälmvid ́s Thea Tummelisa            Ägare: Karin Eklund
Tummelisa
BIS: Charmigaste gamling + 7 år, Född: 010409
EP CH S*BoBo Nita ́s Diego               Ägare: Ann Torsbring
Diego1
BIS: Bästa typ; feltecknad, Född: 160809
S*Tillemora ́s Superman                      Ägare: Jenny Thor
Superman
BIS: Publikens favorit, Född: 110501
SE*Lantlyckans Dollar                         Ägare: Eva Sandgren
Dollar
Domaren Malin's hjärtekatt: Född:160809
S*Tillemora ́s Supernova                    Ägare: Maria Engström
 SuperNova.jpg
Domaren Mats hjärtekatt: Född:170112
SE*Sevenfriends XOXO                      Ägare: Jenny Eriksson
 xoxo1

 

Grattis till er och en hälsning till alla andra vackra ragdolls som visades upp under vårt KM!!!

Ragdollklubben

 
Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för Ragdollklubben år 2016

Medlemmar 
Den 1 februari 2016 hade klubben 246 betalande medlemmar, varav 106 uppfödare och 10 "kattungemedlemmar". 
Den 3 november var antalet 389 st; 140 uppfödare och 82 "kattungemedlemmar". 
Från och med 1 juli 2016 har våra uppfödare kunnat ge bort ett "kattungemedlemskap". Under första halvåret hade vi 16 betalande "kattungemedlemskap" och under andra halvåret ökade dessa siffror med 250%. 
Under 2016 har klubben fått sin 1000:e medlem och för att fira detta har styrelsen beslutat att ge denna medlem ett gratis medlemskap under 2017.
2st uppfödare har lämnat klubben efter eget beslut, då konflikter kring deras handlande i samband med avelsval och avtalshantering har uppmärksammats av RK.

Ekonomi
Föreningen har haft god ekonomi under året, vilken redovisas i separat rapport

Medlemstidning
Klubbtidningen Trasdockan har utkommit med 2 helnummer och 2 halvnummer under året. Varje tidning har haft ett tema: Utställning, Mat och magar, Kattungar och Försäkring.
Nr1 & 2 trycktes i 350 exemplar, Nr3 i 800 exemplar och Nr4 i 450 exemplar. Antalet upptryckta tidningar speglar vårt stigande medlemsantal och beslutet att trycka just nummer 3 (tema kattungar) i ett högre antal var för att kunna skicka ut denna tidning till våra helt nya medlemmar tillsammans med vårt förnyade välkomstbrev.

Ragdollklubbens hemsida
Ragdollklubbens hemsida är välbesökt. Webmaster Lotta Stolpe har med hjälp av Annelie Sjölin och Carina Lindstaf uppdaterat sidan under året. De har fått kompletterande utbildning och ytterligare en uppgradering av programvaran har gjorts. Vår uppfattning är att sidan börjar bli "mer levande". Det har funnits klagomål på att det tar lång tid, innan kattungeannonser publiceras. Vi har skapat nya, bättre rutiner för att komma tillrätta med problemet.

Facebook
Facebook är en community där vi når ut till många av våra medlemmar. Vi har postat information från klubben 1-2 ggr per vecka under året med undantag för vårt sommaruppehåll. Emma Broberg har haft huvudansvaret för att det publiceras. Vi har beslutat att alla i styrelsen skall tilldelas administratörstatus för RK's Facebooksida så att våra medlemmar snabbare skall få svar på sina frågor.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten via telefon, 19/1, 11/2, 23/3, 13/4, 4/5, 8/6, 18/8, 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12.  

Verksamhet
Årsmöte  2016
Årsmötet hölls lördagen den 20 februari i Agrias lokaler i Stockholm då även den traditionella Årets Katt-prisutdelningen ägde rum.

Fyra motioner hade inkommit till årsmötet.
Den första avsåg att öka antalet medlemmar genom att skicka samtliga svenska domare ett exemplar av Trasdockan, motionen avslogs.
Den andra motionen avsåg att öka antalet medlemmar genom att synas på utställning och t.ex. att utse bästa “klubbkatt”, motionen bifölls och styrelsen beslutade att undersöka möjligheten.
Motion nummer tre handlade om att ge klubbens uppfödare möjligheten att utan kostnad ge bort ett "kattungemedlemskap" till sina kattungeköpare. Denna motion har genomförts under året.
Motion fyra gällde en stadgeändring som ger styrelsen och årsmötet möjlighet att förändra medlemsavgiften på sittande årsmöte och innevarande år. Det tillkom också en del språkliga förbättringar/förtydliganden.
Efter mötet bjöds alla på en salladsbuffé och därefter hölls prisutdelningen till Årets katt 2015.  

RK scanning
Den 15 januari var Ragdollklubbens medlemmar inbjudna att - till reducerat pris - få sina katters hjärta och njurar ultraljudsundersökta. Totalt 11 katter undersöktes och alla bedömdes friska. Ingen av dem var äldre än tre år.

Föreläsning
 Den 10 april var klubbens medlemmar inbjudna till en föreläsning om FIP. Föreläsare var legitimerade veterinären Anna-Lena Berg. Utbildningen var ett resultat av ett samarbete mellan Ragdollklubben och kattklubben Perserkatten, där den senare var initiativtagare. Sex medlemmar i Ragdollklubben deltog.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte hölls tisdagen den 25 maj. Anicura stod för lokal och föreläsare och temat var "Mat och Magar". På detta möte klubbades även stadgeändringen igenom och klubbens uppfödare kan fr. o.m lördagen 1 juli 2017, erbjuda sina kattungeköpare ett gratis medlemskap.

Medlemsmöte planerat till 22 oktober hos Folksam med fokus på försäkringar, blev inställt pga av för få anmälda.

Shopen
Under året har shopen sålt tidningar och tröjor till ett värde av totalt 1 424 kr. Under årsmötet togs beslut om att halvera shopens dåvarande värde, vilket också skett i 2016 års bokslut.

Utställningar
Klubben fanns representerad på Birka kattklubbs utställning i november. Vi sålde varor från shopen till ett värde av 500 kr och vår närvaro ledde till många givande möten och samtal om katt i allmänhet och ragdoll i synnerhet.  

Klubbsponsorer
Vi har undertecknat ett avtal med Royal Canin som bland annat kommer att bidra med priser till Årets katt under år 2017. Sponsoravtalet med Agria kommer omförhandlas i december 2017.

Samarbete med SRC och diskussioner om sammanslagning av klubbarna
Ragdollklubben tog kontakt med SRC i januari både ang. en bussresa till världsutställningen WW2016 i Österrike och diskussion om en eventuell  sammanslagning av klubbarna. Bägge klubbarna hade mycket att stå i och det hela rann ut i sanden. Förnyad kontakt togs i maj vilket senare ledde till en inbjudan från SRC att diskutera saken i samband med Dalälvskattens utställning i Falun i september.  SRC meddelade senare att man inte är intresserad av att vidare diskutera en sammanslagning. 

Dvärgväxt
En insamling för att få igång ett forskningsprojekt hos SLU resulterade i att RK skänkte
5 000 kr ur klubbens kassa och ytterligare 2 900 kr i insamlade medel från klubbens medlemmar.

Ragdollen i Sverige
Ragdollen fortsätter att vara Sveriges populäraste ras och under 2016 har antalet registrerade ragdolls i SVERAK varit 2267 katter.  

……………………………………………………….. ……………………………………………………….
Ordförande i Ragdollklubben             Sekreterare i Ragdollklubben
Carina Lindstaf                                   Margareta Mårdner

 

Underkategorier

Sida 9 av 33

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd