Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Information från valberedningen 2018/2019

--- Ragdollklubbens styrelse 2019 --- 

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben? Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.

På årsmötet, lördagen 16 februari 2019 kommer en ny styrelse att väljas. 
Har du inte möjlighet att närvara kan du skicka din poströst/er till vår sekreterare 
ulrica.hagberg@gmail.com
Följande personer ställer upp för nyval/omval: 

Dorit Lundquist, ordförande: nyval 2 år
Susanne Göransson, ledamot: nyval 2 år
Lena Wallin, ledamot: omval 2 år 
Karin Eklund, ledamot: omval 2 år 
Berit Huseby, suppleant: nyval 1 år 
Carina Lindstaf, suppleant: nyval 1 år 
Elisabeth Dahlberg Capra: Nyval 1 år

Vi har 1 st suppleant poster kvar att fylla!

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet och möjligheten är stor att du kan få fokusera på det,
som just du tycker verkar spännande och som du ser behöver förbättras! 

Vår kontrollfunktion: 
Agneta Wranå, revisor: omval 2 år 
Ann Torsbring, revisorssuppleant: omval 1 år 

Valberedning:
Sammankallande Mia Bartelsen - nyval 1 år

Om du är nyfiken på vad ett styrelsearbete kan innebära kontakta vår valberedare,
Susanne Göransson tel. 
076-006 74 85, mail: valberedningen@ragdollklubben.com  

 
Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 16/2, 2019 kl. 11:00.

Vi bjuder på föreläsning och lunch samt delar ut priser för Årets Katt 2018.  

Vi ses i Solna - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

kl 10:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
kl 11:00 v
i lyssnar till Åsa Olsson - om PawPeds, deras arbete och vårt hälsoprogram
ca 13:00 vi äter och umgås :)
ca kl 13:30 årsmötet öppnas
ca 14:45 prisutdelning Årets Katt 2018
ca 15:45 avslutar vi  :)

Anmälan sker till ordforande@ragdollklubben.com senast 10/2 2019, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2018. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 11335 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2019
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 10/2 2019.

 
Skicka in dina resultat till Årets Katt 2018

Varje år nominerar Ragdollklubben katter till Årets Katt.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna.
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra ragdolls och resultaten presenteras under vårt årsmöte i februari 2019 i Stockholm!

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare” 
De behöver vara Karin tillhanda senast söndagen 13/1 2019

Karin Eklund 
Ekeby 6 B,
137 92 Tungelsta

Maila också Karinviceordforande@ragdollklubben.com ) då du lagt ditt brev på lådan så att inget kommer på villovägar! 
PS. Du behöver inte ha ställt ut din katt vid många tillfällen under året, för att ha möjlighet att den kan ta titeln Årets Katt i någon kategori. 

Poängberäkning Årets Katt 2018
Vi utser:
Bästa vuxna hane
Bästa vuxna hona
Bästa vuxna kastrathane
Bästa vuxna kastrathona
Bästa ungdjur
Bästa junior
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

och:
Bästa seniorhane
Bästa seniorhona
Bästa veteranhane
Bästa veteranhona
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

och:
Bästa avelshane
Bästa avelshona
Bästa uppfödning
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar
(den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:
Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)  20 p
BIV FIFe                          40 p
BIV WCF                         40 p
BIG WCF                         40 p
BIR WCF                         40 p
NOM FIFe                       45 p
DB WCF                          45 p
Bästa titel WCF               50 p
BIS FIFe                          55 p
Bästa titel totalt WCF      55 p

Du kan inte blanda FIFe och WCF poäng.
Om din katt är FIFe-ansluten och du vill använda kattens WCF-poäng, skicka endast in dessa.
Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng, t.ex 2 BIS (110p) bedöms högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

Välkommen med dina resultat!

 
Medlemsmöte 10/11 2018 i Stockholm

Ragdollklubben inbjuder till medlemsmöte! 
Välkommen till Truckvägen 12 i Upplands Väsby, lördagen 10 november klockan 11

Kom en kvart innan så att vi kan komma igång i tid!

Vi samlas i konferensrummet, där vi talar om klubbens pågående och planerade arbete. Vi kommer också att rösta om en stadgeändring som rör kattungemedlemskapet.
Vid 12-tiden serveras kaffe/te och smörgås.

Därefter lyssnar vi på Anna-My Olausson, foderspecialist på Royal Canin.
Hon kommer att tala om foder i allmänhet, om torrfodret ”Ragdoll”, spannmål i kattmat och diverse annat.
Efter föredraget finns tid för frågor och diskussioner.

Fri parkering innanför grindarna.
Kommunalt tar du dig enklast med tåg till Upplands Väsby station, där du byter till buss 524 och stiger sedan av vid hpl Lindhemsvägen.
Promenera 121 meter och du är framme. (Skylt på byggnaden - Axel Larsson).

Dagen sponsras av Axel Larsson AB.

Anmälan görs till ordforande@ragdollklubben.com senast den 6/11 och vi vill också att du samtidigt sätter in 30 kr på vårt plusgirokonto 645 74 38-7.

Varmt välkommen!!!

 
Höstens scanningserbjudande

Ragdollklubben uppmanar sina uppfödare att följa klubbens hälsoprogram. Därför vill vi erbjuda våra medlemmar, torsdagen 22 november klockan 15:30 - 20:30, en ultraljudsscanning till reducerat pris. Sara Granström, leg. veterinär, doktor i kardiologi, är en av PawPeds 15 godkända veterinärer och för tredje gången erbjuder hon Ragdollklubbens medlemmar ett ”paketpris” - ultraljud hjärta och njurar. 

Medlemmar betalar endast 1 500 kronor, ordinarie pris är 1 970 kronor.

Om det låter intressant bör du snarast anmäla din/dina katter. Jag hinner då göra ett schema och kan ge dig en ungefärlig tid för undersökningen.
Anmälningsavgiften är 100 kronor per katt och betalas till plusgirokonto 645 74 38-7. Anmälan är bindande och skickas till a.sjolin@icloud.com. ”Först till kvarn” gäller, max 2 katter per uppfödare. 
Ange kattens namn, ålder och ditt namn och telefonnummer när du anmäler katten/katterna. Ange om du har Swish!
Du betalar 1500 kronor i samband med besöket. Din anmälningsavgift återbetalas senast en vecka efter undersökningen. 
Obs! Endast kortbetalning på plats.

För att du ska slippa lång väntetid är det viktigt att du kommer i tid. Risken är annars stor att du måste vänta länge. Schemat är tight och därför kan den som blir sen, hamna sist på listan.

Mer statistik behövs!!! Därför sponsrar Ragdollklubben återigen katter äldre än tre år. Ägaren till de tre först anmälda katterna betalar endast 1 000 kr per katt. Vår erfarenhet är att väldigt få äldre katter scannas, så om du har fler, som du skulle vilja få undersökta till reducerat pris, skriv detta i din anmälan. I mån av möjlighet fixar vi det 😀.

Glöm inte att ta med dig dina ifyllda blanketter!
På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen.

Välkomna till:
Södra djursjukhuset Evedensia
Månskärsvägen 13
141 75 Kungens Kurva

Efter undersökningen
Skicka resultat (blanketter) till:

Maria Engström
Tillemoravägen 8
184 91 Åkersberga
avelssekreterare@ragdollklubben.com

Vid frågor eller funderingar kontakta mig, Annelie Sjölin

 

Underkategorier

Sida 9 av 37

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd