Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Information från valberedningen 2016

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben?
Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.
Vi har olika förutsättningar och kan lägga olika mycket tid i styrelsearbetet.
Ragdollklubben behöver alla typer av personer och från alla delar av landet. 

På årsmötet,
lördagen 18 februari 2017 kommer en ny styrelse väljas.  
Följande personer ställer upp för omval/nyval: 

Ordförande, Carina Lindstaf: omval 2 år 
Vice ordförande, Karin Eklund: omval 2 år 
Sekreterare, Anna Omazic: nyval 2 år
Ledamot, Lena Wallin: nyval 2 år
Suppleant, Maria Engström: omval 1 år 
Suppleant, Carina Ohlsson: nyval 1 år

Revisor, Agneta Wranå: omval 2 år 
Revisors suppleant, Ann Thorsbring: omval 1 år 

Valberedning, Christina Larsson: omval 1 år
Valberedningssuppleant: Kerstin Tjäderborn 1 år

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet.

Kontakta vår valberedning, Christina Larsson, tel.  0611-761 91, mail: sheltieblue@glocalnet.net

 
Årets Katt 2016

Varje år nominerar Ragdollklubben Årets Katt, bland de katter som har ställts ut under året.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna.
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra Ragdolls.  

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare"  
De behöver vara Karin tillhanda senast 10/1 2017

Karin Eklund  
Ekeby 6 B, 
137 92 Tungelsta 

Maila också Karin då du lagt ditt brev på lådan! Då vet hon vilka försändelser hon skall räkna med och inget kommer på villovägar!
viceordforande@ragdollklubben.com

ps. Du behöver inte ha ställt ut mycket under året för att ha möjlighet att ta titeln Årets Katt i någon kategori.  

Välkommen med dina resultat!!!

Poängberäkning Årets Katt

Vi utser:

 • Bästa vuxna hane
 • Bästa vuxna hona
 • Bästa vuxna kastrathane
 • Bästa vuxna kastrathona
 • Bästa junior
 • Bästa ungdjur

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

 • Bästa seniorhane
 • Bästa seniorhona
 • Bästa veteranhane
 • Bästa veteranhona

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

 • Avelshane
 • Avelshona
 • Uppfödning

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:

Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)   20 p
BIV FIFe 40 p
BIV WCF 40 p
BIG WCF 40 p
BIR WCF 40 p
NOM FIFe 45 p
DB WCF 45 p
Bästa titel WCF 50 p
BIS FIFe 55 p
Bästa titel totalt WCF 55 p
 • Det är ej tillåtet att blanda FIFe och WCF poäng. Vill en Fife-ansluten katt använda sina WCF poäng får endast WCF poäng skickas in.
 • Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng. Tex 2 BIS (110p) är högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

 
Årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte den 18/2 2016 kl.12:00. 
Vi bjuder på lunch och delar ut priser för Årets Katt 2016.  

Vi ses på Grusåsgränd 71 i Enskededalen, Karta.

Kl 11:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
Kl 12:00 Årsmötet öppnas - se till att du är i tid!
ca 13:00 Äter vi tillsammans
ca 14:00 Får vi lyssna till Lotta Hell, ordförande i SVEKATT och deras arbete
ca 15:00 Delar vi ut priser för Åretskatt 2016 
ca 15:30 är vi klara och vi börjar packa ihop :)

Anmälan sker till ordförande@ragdollklubben.com senast 12/2, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att lämna motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2016. 
Skickas till: Margareta Mårdner, Stavby-Nyby 153, 747 94 Alunda eller via e-post: sekreterare@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad på mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2016. Hälsningar Ragdollklubben 

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2017
1.Årsmötets öppnande 
2.Mötets behörighet 
3.Fastställande av röstlängd 
4.Uppläsande och fastställande av dagordning  
5.Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6.Styrelsens berättelse 
7.Kassörens berättelse 
8.Revisorernas berättelse 
9.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet 
11.Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
12.Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 
13.Val av Styrelse:  3-4 st Ledamöter (2år) och 1-2 suppleanter (1år).
14.Val av revisorer: 1 revisor (2 år), 1 revisor suppleant (1 år)
15.Val av ledamöter till valberedningen, (1 år) och suppleant.
16.Övriga frågor
17.Mötet avslutas

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 12/2 2017.

 
Träffa representanter från Ragdollklubbenstyrelse 19-20/11

Vi kommer att finnas båda dagarna på Birka Kattklubbs utställning i Sollentuna. Hos oss kan du "prata Ragdoll" och vi hoppas kunna ge dig svar, om du undrar över något om rasen eller om  Ragdollklubben. Samtidigt kan du passa på att köpa tidningar eller annat ur klubbens sortiment.

Hälsningar Ragdollklubben

 
HCM studie släpptes i september

En större studie kring raskatter och HCM har nyligen släppts i Sverige.

Den handlar om hjärtats väggtjocklek i förhållande till kattens vikt och hur väggtjockleleken ev. påverkar bedömningen.
Dokumentet som i första hand vänder sig till veterinärer kan också kan vara intressant för våra uppfödare.

Studien har utförts på drygt 28.000 st unika individer av olika ras och presenterar bla referensvärdestabeller.
Denna mätning är en av flera faktorer som spelar in då man avgör om en katt har HCM eller inte.

Fler resultat ur samma studie kommer att släppa fler dokument under vintern.
Nästa på tur, handlar om hur resultaten varierar mellan scannande veterinär och scannande katter.

Hälsn Ragdollklubben

 

Underkategorier

Sida 9 av 31

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!