Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Screening i Helsingborg 10 november

 

Ragdollklubben uppmanar sina uppfödare att följa klubbens hälsoprogram. 

Därför vill vi erbjuda våra medlemmar, söndagen den 10 november klockan 10:00 - 12.00, ultraljudsscreening i Helsingborg,och även ge ett erbjudande om rabatt till katter över 3 år (gäller tre katter, först till kvarn! Endast medlemsägda katter dock.)

Torkel Falk, leg. veterinär och kardiolog med lång erfarenhet av att scanna hjärtan och njurar, är en av PawPeds 16 i Sverige godkända veterinärer. Han kommer att hålla en infoträff kl 10-10.30 om hjärta och njurar, passa på att ställa alla dina frågor! Vi bjuder på fika. 

Ange kattens/katternas namn, ålder samt ditt namn när du anmäler katten/katterna. Anmälan är bindande och skickas till Susanne Göransson på sms 0760067485
Du betalar 100 kr per katt i anmälningsavgift via swish till Susanne Göransson på 0760067485 och sedan 950 kr per katt i samband med besöket. Obs! Endast kontanter eller swish på plats!

Mer statistik behövs!
Därför sponsrar Ragdollklubben återigen tre katter äldre än tre år. Undersökningen kostar då endast 650 kr. 
Vår kassör Lena återbetalar 300 kr efter det att besöket genomförts men du måste själv kontakta henne (kassor@ragdollklubben.com
Vår erfarenhet är att väldigt få äldre katter scannas, så om du har fler, som du skulle vilja få undersökta till ett reducerat pris, skriv detta i din anmälan. I mån av möjlighet fixar vi det.

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen. 
Kom ihåg att ta med kattens/katternas stamtavla och de ifyllda blanketterna!

VÄLKOMNA TILL

Din Veterinär
Ekvändan 2
Helsingborg

Efter undersökningen
Skicka resultaten till:
e-mail: avelssekreterare@ragdollklubben.com där du lägger med fotografier på din katts testresultat eller så postar du ett vanligt brev t
ill: Karin Eklund, Norrnäs 135, 880 41 Edsele

Vid frågor eller funderingar kontakta mig, Susanne Göransson på tel nr 0760067485

 
Information till våra SVERAK/FIFé-anslutna medlemmar

Ett förslag med motioner om ändring av ragdollens standard finns på dagordningen vid FIFé GA:s kongress, som äger rum torsdagen 30 och fredagen 31 maj i Bratislava, Slovakien. Dagordningen, inklusive motioner, publicerades fredagen 26 april.  Måndagen 29 april diskuterade Ragdollklubbens styrelsemedlemmar hur klubben ska ställa sig i frågan. Styrelsen beslöt att noggrant sätta sig in i och gå igenom det franska förslaget och därefter tillsammans diskutera det på ett extrainsatt styrelsemöte. Detta ägde rum söndagen den 5 maj.

Ragdollklubbens styrelse önskar göra följande uttalanden i frågan:

 • Styrelsen är bekymrad över den synliga utvecklingen i rasen. De senaste åren har ragdolls på utställning utseendemässigt fjärmat sig mer och mer från rasstandarden - den som Ragdollklubben önskar behålla och jobba efter.
 • Ragdollklubbens styrelse anser att det franska förslaget till ändring av rasstandarden bidrar till att bromsa den utveckling vi sett de senaste åren. Ragdollens styrelse ställer sig därför positiv till motionen.

Vi bifogar det franska förslaget och ber er att avsätta tid och noggrant läsa igenom de föreslagna ändringarna och motiveringarna till dessa. Bilda er sedan en egen uppfattning! 

Den franska klubben tillsammans med en modifikationsgrupp bestående av medlemmar från både Ragdoll Breed Council, enskilda medlemmar och uppfödare från Europa och Sydamerika lade grunden till motionen där 10 länder finns representerade.

Som vi i Ragdollklubbens styrelse ser det, skulle en ändring av standarden enligt förslaget, medföra att det blir mindre utrymme för subjektiva bedömningar på utställning, något som därigenom medför att rasen blir mindre utsatt för snabba utseendemässiga förändringar.

Fel-listan understryker texten i standarden, och är att anse som ett hjälpmedel till bättre förståelse när man läser själva standarden. Fel-listan är inte en lista på diskvalificerande fel.

Länk: Agenda of the Annual GA, läs sid 12-15
Rapportering från GA: SVERAK

In english and/or further details in this matter, please contact Susanne Göransson, viceordforande@ragdollklubben.com

 
Ultraljuds screening 2019

Ragdollklubben uppmanar sina uppfödare att följa klubbens hälsoprogram.

Därför vill vi erbjuda våra medlemmar, torsdagen den 23 maj klockan 15:00 - 20:30, en ultraljudsscreening till reducerat pris. 
Sara Granström, leg. veterinär tillika doktor i kardiologi, är en av PawPeds 16 i Sverige godkända veterinärer och för fjärde gången erbjuder hon Ragdollklubbens medlemmar ett ”paketpris”  ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Medlemmar betalar endast 1 500 kronor, ordinarie pris är 1 970 kronor.

DENNA MÖJLIGHET ÄR NU FULLTECKNAD !!! OCH VI KAN INTE TA EMOT FLER ANMÄLNINGAR ...

Om det låter intressant bör du snarast anmäla din/dina katter. Annelie hinner då göra ett schema och kan ge dig en ungefärlig tid för undersökningen. 
Anmälan är bindande och skickas till a.sjolin@icloud.com.
Vi följer principen ”Först till kvarn” och till en början gäller max 2 katter per
medlem.
Ange kattens namn, ålder samt ditt namn och telefonnummer när du anmäler katten/katterna.
Du betalar 1500 kronor/katt i samband med besöket. Obs! Endast kortbetalning på plats.

Du måste hinna betala innan din reserverade tid och bör därför infinna dig minst 15 minuter innan.
Risken är annars stor att du måste vänta länge. Schemat är tight och därför kan den som blir sen, hamna sist på listan.

Mer statistik behövs!!!
Därför sponsrar Ragdollklubben återigen tre
katter äldre än tre år. Undersökningen kostar då endast 1 000 kr.
Vår kassör Lena återbetalar 500 kr efter det att besöket genomförts men du måste själv kontakta henne ( kassor@ragdollklubben.com) !
Vår erfarenhet är att väldigt få äldre katter scannas, så om du har fler, som du skulle vilja få undersökta till ett reducerat pris, skriv detta i din anmälan. I mån av möjlighet fixar vi det.

På hemsidan, under rubriken Länkar > Hälsa, finns blanketter för vardera ultraljudsundersökning av hjärta och njurar. 
Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen. 
Kom ihåg att ta med kattens/katternas stamtavla och de ifyllda blanketterna!

VÄLKOMNA TILL

Södra djursjukhuset Evedensia
Månskärsvägen 13
141 75 Kungens Kurva

Efter undersökningen
Skicka resultat
en till:

Maria Engström
Tillemoravägen 8
184 91 Åkersberga
e-mail: avelssekreterare@ragdollklubben.com

Vid frågor eller funderingar kontakta mig, Annelie Sjölin a.sjolin@icloud.com

 
Ragdollklubben inbjuder till medlemsmöte i Stockholmstrakten!

INSTÄLLT!!! OBS! OBS! OBS! - Tyvärr måste vi ställa in mötet med
kort varsel! Vi är väldigt ledsna över detta - 2019-04-06

Vill du få inblick i hur akutsjukvård för djur, med fokus på katt, går till?logo pitch

Då är du välkommen till Truckvägen 12 i Upplands Väsby, lördagen 6 april klockan 13:50!
Vi får besök av Agneta Jernberg på Djurambulansen Stockholm, som visar upp sin ambulans och berättar om sitt arbete!  

Vid 15-tiden serveras kaffe/te och smörgås och vi håller ett stadgeenligt protokollfört medlemsmöte under tiden.     
Vi planerar att avsluta vår träff ca klockan 16.

Vi bjuder på fri parkering innanför grindarna.

Kommunalt tar du dig enklast med tåg till Upplands Väsby station, där du byter till buss 524 och stiger sedan av vid hpl Lindhemsvägen.
Promenera 121 meter och du är framme. (Skylt på byggnaden - Axel Larsson).

Dagen sponsras helt av Axel Larsson AB och vår sponor Agria skänker en liten gåva.

Anmälan görs till a.sjolin@icloud.com senast den 1/4!!!

Varmt välkommen!!!

 
Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll från Ragdollklubbens årsmöte 2019 
2019-02-16 klockan 11.00-16.00
Plats: Göran Perssons väg 11, Solna

Närvarande: Marie Töpel, Carina Ohlsson (på tfn), Annelie Sjölin, Anna Omazic, Agneta Wranå, Bellan Karlsson, Lena Wallin, Camilla Hasselström, Anna Wiksten von Friesendorff
Maria Engström, Ann Torsbring, Karin Eklund, Ulrica Hagberg, Dorit Lundquist, Carina Lindstaf

1. Årsmötets öppnande:
Carina Lindstaf – ordförande öppnade mötet

2. Mötets behörighet:
Mötet har uppfyllt kraven för behörighet

3. Fastställande av röstlängd:
Röstlängd upprättades och fastställdes.

4. Uppläsande och faställande av dagordning:
Dagordningen godkändes och fastställdes

5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Till mötesordförande valdes Carina Lindstaf, till sekreterare Ulrica Hagberg, samt till protokolljusterare tillika rösträknare Marie Töpel och Annelie Sjölin

6. Styrelsens verksamhetsberättelse:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen, se separat dokument

7. Kassörens redovisning:
Se separat dokument

8. Revisorernas berättelse:
Se separat dokument

9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen:
Den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet

10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet:
Mötet beviljar styrelsen ekonomisk handlingsfrihet

11. Behandling av motioner och övriga ärenden: 
Inga inkomna motioner eller övriga ärenden.

12. Fastställande av medlemsavgift:
Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara oförändrad

13. Val av:

 1. Föreningens ordförande för en tid av två år – Dorit Lundquist
 2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år:
  Susanne Göransson, Lena Wallin och Karin Eklund
 3. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år:
  Carina Lindstaf, Berit Huseby, Elisabeth Dahlberg Capra, Camilla Hasselström
 4. Revisor jämte ersättare för en tid av två resp ett år: Agneta Wranå, Ann Torsbring
 5. Ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: Marie Bartelsen

14. Beslut om firmatecknare:
Mötet beslutar att Lena Wallin och Dorit Lundquist är firmatecknare

15. Övriga frågor:
nga övriga frågor togs upp

16: Mötets avslutande
Carina avslutar mötet

Norrtälje 20190217

.............................................                                  .......................................................                  

Ulrica Hagberg mötessekreterare                          Carina Lindstaf mötesordförande

………………………………………                         ……………………………………………..

Annelie Sjölin justerare                                           Marie Töpel justerare

 

Underkategorier

Sida 8 av 37

Our website is protected by DMC Firewall!