Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Malmö - Föreläsning 29/4

 

Tyvärr ställer vi in denna föreläsning då vi fått in för få anmälningar! (21/4-2017)

 

Ragdollklubben bjuder, tillsammans med Brittsällskapet,Birmasällskapet och ABF Malmö, in till:
Föreläsning i Kattsex
Lördagen den 29 april 2017 - Föreläsare Ylva Stockelberg

Föreläsning i Malmö
Klockan: 10:00–14.00
 Innehåll:
- Kattens fortplantning.
- Parning och dräktighet
- Förlossning och förlossningshjälp
- Fostrets utveckling 

Föreläsningen vänder sig till dig som tänker, eller redan bestämt dig för att ha kattungar och ska para din katt,
eller till dig som redan haft kullar och vill få mer kunskap. 

Föreläsare Ylva Stockelberg är mycket kunnig inom området, har mångårig erfarenhet av kattuppfödning och har skrivit ett flertal böcker om katter och kattavel. Under stamnamnet S*Amrafel har abessinier, burmor och turkisk van sett dagens ljus. Ylva var i många år  ledamot i SVERAKs avelsråd/hälsoråd

Anmälan:
Senast lördagen den 22 april, vi tar emot max 20 deltagare (först till kvarn).
Inbjudan

E-post till:
Eva Vass, medlemsregister@ ragdollklubben.com
avgiften, 100 kr, sätts in på Ragdollklubbens plusgiro 306726-1.
Märk betalningen Kattsex Malmö, kattklubb, ditt namn, mobilnummer och mailadress.

Har du frågor kring föreläsningstillfället kan du kontakta Annelie Sjölin på tel. 076-344 46 48 eller Eva Vass på 040-981482
Lokal: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö.

Ylva kommer att sälja sina böcker i samband med föreläsningen.
Endast kontant betalning eller swish.
Vi tar en matpaus på ca 1/2 timme, mer information kring den senare då anmälningstiden har passerat.
Avgiften på 100 kr och inkluderar mat och föreläsning!

Välkommen!

 
Ultraljudsscreening 2017 i Stockholm

.... till reducerat pris - TYVÄRR ÄR NU DENNA MÖJLIGHET FULLTECKNAD - vi tar inte emot fler anmälningar

Torsdagen 23 februari under sen eftermiddag/kväll erbjuder Ragdollklubben sina medlemmar att få sin katt/sina katters hjärta och njurar ultraljudsundersökta av leg. veterinär Sara Granström, doktor i kardiologi, Södra Djursjukhuset.
Undersökningen tar c:a 30 minuter och kostar 1 500 kr. 
Ragdollklubben vill även sponsra dig som scannar en katt, som är över tre år gammal. Då kostar undersökningen endast 1 000 kr.

I menyn, under rubriken Avel och hälsa > hälsoprogram finns (långt ner på sidan) blanketter för vardera ultraljud-HCM och ultraljud njurar. Skriv ut blanketterna, fyll i patientinformationen (uppgifterna om katten och dig själv) och ta med till undersökningen. 

Vi ber dig snarast anmäla din/dina katter. Då hinner vi göra ett schema och därmed kunna ge dig ett ungefärligt klockslag för undersökningen.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften, 100 kr / katt, skickas till klubbens plusgirokonto 30 67 26 - 1, senast 12/2.
Ange ditt namn och telefonnummer när du betalar.
Resterande 1400 kr betalas på plats (endast kortbetalning).

Adress: Södra Djursjukhuset Evidensia, Månskärsvägen 13, 141 75 Kungens Kurva

Välkomna!

 
Helgseminarie i Borlänge - Avel med framgång

Ragdollklubben, Dalälvskatten och Brittsällskapet bjuder in till en helgföreläsning

Avel med framgång
1-2 april 2017 i Borlänge

Föreläsare är Ulrika Olsson med stor erfarenhet av hälsofrågor på katt och grundare av PawPeds.

Innehåll:
Syfte och mål med din uppfödning.
Val av avelsdjur.
Tankar kring nedärvning.
Värderingssystem för dina avelsdjur.
Teori varvas med gruppdiskussioner

Tider: Lördag 9.30 - ca 17.30, söndag 9.30 - ca 16.00
Inbjudan för utskrift
Tips på boende

Plats: Fornby Folkhögskola, Fornbyvägen 9, 781 05 Borlänge

Tel: 0243-23 95 50
E-post: info@fornby.se
Karta

Anmälan: Senast 5 mars
Anmälan görs till respektive klubbs kontaktperson.
Frågor kring anmälan kan ställas till Carina Lindstaf, e-post ordforande@ragdollklubben, tel. 070-267 34 88.

Avgift: 400 kr för icke medlemmar och 200 kr för medlemmar i Ragdollklubben, Dalälvskatten och Brittsällskapet. I priset ingår Lunch, fika och frukt bägge dagarna.

Betalning senast söndagen 5 mars till plusgiro 30 67 26 - 1
Märk betalning med “Avel med framgång 2017” och ditt namn och telefonnummer.

Kontakt: I samband med föreläsningen nås Carina Lindstaf på tel. 070-267 3488.
Program
Dag 1 

Avla så att genetiska sjukdomar undviks
Genfrekvens, effektiv population, inavelsdepression, slumpmässig genetisk drift, linjeavel/inavel. 
Hantera misstänkta genetiska problem hos enskilda katter och hela raser, lägga upp hälsoprogram. 
HCM, ultraljudsundersökning av hjärtat, när testar man, hur ofta testar man, vad betyder allt på blanketten, rekommendationer för avel. 
DNA-test. Obduktion.

Dag 2
Avel och selektion,
 
Skillnad mellan avel och kattungeproduktion, upprättandet av avelsmål, prioriteringar i aveln, avelsvärderingssystem, 
rasers utveckling, extremavel, selektion och genetisk variation, samarbete i aveln och delat ansvar.

Välkomna!

 
Information från valberedningen 2016

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben?
Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.
Vi har olika förutsättningar och kan lägga olika mycket tid i styrelsearbetet.
Ragdollklubben behöver alla typer av personer och från alla delar av landet. 

På årsmötet,
lördagen 18 februari 2017 kommer en ny styrelse väljas.  
Följande personer ställer upp för omval/nyval: 

Ordförande, Carina Lindstaf: omval 2 år 
Vice ordförande, Karin Eklund: omval 2 år 
Sekreterare, Anna Omazic: nyval 2 år
Ledamot, Lena Wallin: nyval 2 år
Suppleant, Maria Engström: omval 1 år 
Suppleant, Carina Ohlsson: nyval 1 år

Revisor, Agneta Wranå: omval 2 år 
Revisors suppleant, Ann Thorsbring: omval 1 år 

Valberedning, Christina Larsson: omval 1 år
Valberedningssuppleant: Kerstin Tjäderborn 1 år

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet.

Kontakta vår valberedning, Christina Larsson, tel.  0611-761 91, mail: sheltieblue@glocalnet.net

 
Årets Katt 2016

Varje år nominerar Ragdollklubben Årets Katt, bland de katter som har ställts ut under året.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna.
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra Ragdolls.  

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare"  
De behöver vara Karin tillhanda senast 10/1 2017

Karin Eklund  
Ekeby 6 B, 
137 92 Tungelsta 

Maila också Karin då du lagt ditt brev på lådan! Då vet hon vilka försändelser hon skall räkna med och inget kommer på villovägar!
viceordforande@ragdollklubben.com

ps. Du behöver inte ha ställt ut mycket under året för att ha möjlighet att ta titeln Årets Katt i någon kategori.  

Välkommen med dina resultat!!!

Poängberäkning Årets Katt

Vi utser:

 • Bästa vuxna hane
 • Bästa vuxna hona
 • Bästa vuxna kastrathane
 • Bästa vuxna kastrathona
 • Bästa junior
 • Bästa ungdjur

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

 • Bästa seniorhane
 • Bästa seniorhona
 • Bästa veteranhane
 • Bästa veteranhona

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

 • Avelshane
 • Avelshona
 • Uppfödning

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:

Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)   20 p
BIV FIFe 40 p
BIV WCF 40 p
BIG WCF 40 p
BIR WCF 40 p
NOM FIFe 45 p
DB WCF 45 p
Bästa titel WCF 50 p
BIS FIFe 55 p
Bästa titel totalt WCF 55 p
 • Det är ej tillåtet att blanda FIFe och WCF poäng. Vill en Fife-ansluten katt använda sina WCF poäng får endast WCF poäng skickas in.
 • Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng. Tex 2 BIS (110p) är högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

 

Underkategorier

Sida 7 av 29

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!