Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Post- och ombudsröster

För dig som inte kan delta på årsmötet så finns möjligheten att post- eller ombudsrösta i valet till styrelsen.

För att poströsta fyll i detta dokument (doc-fil) och skicka till sekreteraren. Poströster ska vara sekreteraren tillhanda före årsmötet.

Erica Osterman
Tornslingan 50
142 61 Trångsund

Det går även bra att rösta via ombud. Fyll i denna fullmakt (doc-fil) och lämna den till det ombud som ska rösta i ditt ställe på årsmötet. Ett ombud får endast företräda en medlem.

 
Medlemsavgift 2011

Nu är det dags att betala in medlemsavgift för 2011 om du ännu inte gjort det. Vi sparar på miljön genom att inte skicka ut inbetalningskort, men det går bra att sätta in pengarna direkt på vårt plusgirokonto nr. 645 74 38-7. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress och eventuellt stamnamn på inbetalningen. Om du betalar via internet och inte får plats med alla uppgifter så går det bra att skicka ett mail till vår kassör i samband med inbetalning och komplettera med de uppgifter som inte fått plats.

Den 14 februari rensas uppfödarlistan så glöm inte bort att betala innan 11 februari ! För att din röst ska vara giltig på Årsmötet bör inbetalningen vara gjord senast den 7 februari !

Våra medlemsavgifter ligger kvar på samma nivå som tidigare, 200 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.

Medlemmar i utlandet kan använda Ragdollklubbens IBAN-nr och BIC-kod för att underlätta betalningen.
IBAN: SE83 9500 0099 6034 6457 4387
BIC: NDEASESS

Om du vill veta mer om vad som ingår i ditt medlemskap så läs här.

 
Valberedningens styrelseförslag

Ragdollklubbens styrelse 2011 – Valberedningens och övriga förslag

Valbara poster

Sittande styrelse

Valberedningens förslag:

    Övriga inkomna förslag:

2 år Ordförande

Malin Wallin

Erica Osterman

    1 år Suppleant Yvonne Karlsson

2 år Ledamot

Erica Osterman

Helen Adolfsson

2 år Ledamot

Emely Hesselgren

Anna Ljunggren

2 år Ledamot

Mikaela Blank

Mikaela Blank

1 år Suppleant

Monica Lindrot

Monica Lindrot

1 år Suppleant

Anna Ljunggren

Karin Eklund

Efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, avelssekreterare och ledamöter.

 

2 år Revisor

Susanne Hägg

Susanne Hägg

 

1 år Revisorsuppleant

Ann Torsbring

Ann Torsbring

 

 

 

 

 

1 år Valberedning

Susanne Alhonen

Berit Magnusson

 

1 år Valberedning

Brittmarie Fridh

Brittmarie Fridh

 

1 år Valberedning

Vakant

-

  
Årsmöte 13 februari

bild6Välkommen på årsmöte, uppfödarträff och Årets Katt-prisutdelning

OBS! Ny lokal och starttid!

Datum: Söndag 13 februari 2011 kl. 11.00

Plats: Festvåningen på Jimmys Marina Steakhouse, Kölnagatan 26-28, Hammarby Sjöstad, Stockholm

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgift är erlagd till klubben före mötet.

Alla medlemmar är välkomna att lämna motioner som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2010. Skickas till:
Erica Osterman
Tornslingan 50
142 61 Trångsund
Eller via e-post: sekreterare@ragdollklubben.com

Tidsprogram

Vi inleder kl. 11.00 med årsmöte och fortsätter därefter med uppfödarträff med frågor och diskussioner kring avel. Deltagarna på mötet bestämmer innehållet i diskussionerna. Har du någon speciell fråga du vill att vi tar upp, ta med dem till mötet.

Vi bjuder sedan på god brunch i restaurangen (dryck ingår ej) och fortsätter därefter med uppfödarträff och slutligen prisutdelning till våra vinnare i Årets Katt. Dagen avslutas senast kl. 17.00.

Vi vill ha in din anmälan senast 6 februari så vi vet hur många vi ska beställa lunch till. Anmälan sker till Agneta Wranå, kassor@ragdollklubben.com eller på tel. 08-761 44 66.

Hitta till lokalen

Mötet hålls i festvåningen på Jimmys Marina Steakhouse som ligger nere vid kajen i Luma, Hammarby Sjöstad.
För karta och vägbeskrivning se exempelvis Eniros kartor. http://kartor.eniro.se/m/I4Vvt
Parkering finns gratis på gatorna i området eller i P-hus Luma Park på Kölnagatan (avgift).
Kommunalt åker du tvärbanan eller buss till Luma och går sedan ca 300 m ner till vattnet. Du kan även ta gratisfärjan Lotten från Barnängen på Södermalm, den lägger till precis utanför restaurangen.
Om ni har problem att hitta, ring till Erica på 0733-224 229.

För mer information

Erica Osterman 0733-224 229 eller sekreterare@ragdollklubben.com
Agneta Wranå: 08-761 44 66 eller 070-4336971 eller kassor@ragdollklubben.com

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Uppläsande och fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 6. Styrelsen berättelse
 7. Kassörens berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
 11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
 12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
  d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
  e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 14. Beslut om firmatecknare
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande
 
Fel datum - Årets Katt

Tryckfelsnisse har varit framme i Trasdockan.

Tyvärr så blev det fel datum för inlämning till Årets Katt, det ska förstås vara 15 januari 2011 och inget annat.

Kopior på bedömningssedlarna skall skickas via post (ej e-post) till Årets Katt-uträknaren. Märk kuvertet med "Årets Katt".

Pia Franzén
Borgmästaregatan 33c
592 31 Vadstena
0143-14289
email
 

Underkategorier

Sida 35 av 37

Our website is protected by DMC Firewall!