Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Upphittad Ragdoll
Finns en upphittad Ragdoll i Vargön i VästaGötaland. Upphittad igår och har fått komma till ett jourhem via kattslussen i Trollhättan.
Är det någon som hört eller vet något om nån som saknar sin katt?
Vi är flera stycken som gör allt för att hitta kattens ägare.
Kontakta Sandra Brodd, 073-838 64 74
 
Inbjudan till Årsmöte och hälsodiskussioner

Välkommen på årsmöte, Årets Katt-prisutdelning och hälsodiskussioner

karta-hammarby-sjostad

Datum: Söndag 12 februari 2011 kl. 11.00

Plats: Maltgatan 1, Hammarby Sjöstad, Stockholm
OBS! Endast ingång från gården, ej från gatan då porten är låst, se karta.

Här finner du valberedningens förslag till valbara poster 2012. För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgift är erlagd till klubben före mötet. Där kommer även finnas dokument för att poströsta samt fullmakt för röstning via ombud.

För dig som inte kan delta på årsmötet så finns möjligheten att post- eller ombudsrösta i valet till styrelsen. För att poströsta fyll i detta dokument (doc-fil) och skicka till sekreteraren. Poströster ska vara sekreteraren tillhanda före årsmötet (se nedan). Det går även bra att rösta via ombud. Fyll i denna fullmakt (doc-fil) och lämna den till det ombud som ska rösta i ditt ställe på årsmötet. Ett ombud får endast företräda en medlem.

Alla medlemmar är välkomna att lämna motioner som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2011. Skickas till sekreteraren:
Helen Adolfsson
Byggmästarvägen 3
168 32 Bromma
Eller via e-post: sekreterare@ragdollklubben.com

Tidsprogram

Vi inleder kl. 11.00 med årsmöte och fortsätter därefter med fika och prisutdelning till våra vinnare i Årets Katt. Efter prisutdelningen bjuder vi in till en diskussion kring ragdollens hälsa och vårt hälsoprogram.

Ett av Ragdollklubbens huvudsyften är att verka för en sund ragdollavel utan defekter. Ett led i detta arbete är förstås vårt hälsoprogram, ultraljud av hjärta och njurar samt DNA-tester. Vi är intresserade av att höra din åsikt om ragollens hälsa och vårt hälsoprogram. I dagsläget är det många som väljer att inte följa hälsoprogrammet - vad beror detta på och vad kan vi göra åt det? Är det bra att hälsoprogrammet är frivilligt eller skulle det vara bättre att göra det tvingande? Vad är för- och nackdelarna med vårt hälsoprogram och bidrar det till att förbättra ragdollens hälsa? Alla åsikter välkomnas och vi hoppas på en givande diskussion.

Dagen avslutas senast kl. 17.00.

Vi vill ha in din anmälan senast söndag 5 februari så vi vet hur mycket fika vi ska ordna. Anmälan sker till Erica Osterman, ordforande@ragdollklubben.com eller på tel. 0733-224 229. Ange eventuella allergier.

Hitta till lokalen

För mer utförlig karta och vägbeskrivning se exempelvis Eniros kartor. http://kartor.eniro.se/m/pMxto

Parkering finns gratis på gatorna i området eller i P-hus Kölnan på Maltgatan (avgift). Kommunalt åker du tvärbanan eller buss till Luma, de stannar ca 200 m från lokalen. Om du har problem att hitta, ring till Erica på 0733-224 229.

För mer information

Erica Osterman 0733-224 229 eller ordforande@ragdollklubben.com

Dagordning

 • Årsmötets öppnande
 • Mötets behörighet
 • Fastställande av röstlängd
 • Uppläsande och fastställande av dagordning
 • Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 • Styrelsen berättelse
 • Kassörens berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
 • Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
 • Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 • Val av
 1. ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
 2. ledamot i styrelsen på fyllnadsval för en tid av 1 år
 3. suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
 4. revisorsuppleant på en tid av 1 år
 5. ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 • Beslut om firmatecknare
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
 
Tävlingen Årets Katt 2011

Årets Katt utses varje år inom Ragdollklubben. Man får skicka in resultat från utställningar från det gångna året, och de katter med de bästa sammanlagda resultaten vinner ära och fina priser. Nu är det dags att skicka in era katters resultat till vår Årets Katt-uträknare! Det som ska skickas in är kopior på er katts bedömningssedlar från utställningar under 2011.

Årets Katt-uträknare är i år:
Karin Eklund
Källtorps vret 8
136 70 Vendelsö

Kopior på bedömningssedlarna ska vara Årets Katt-uträknaren tillhanda via post (ej e-post) senast 2012-01-15. Märk kuvertet med ”Årets Katt”.

OBS! Var noga med att skicka med din e-postadress tillsammans med bedömningssedlarna. E-postadressen används för att bekräfta att vi fått in dina bedömningssedlar korrekt.

Poängberäkning Årets Katt

Vi utser:

 • Bästa vuxna hane
 • Bästa vuxna hona
 • Bästa vuxna kastrathane
 • Bästa vuxna kastrathona
 • Bästa junior
 • Bästa ungdjur

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

 • Bästa seniorhane
 • Bästa seniorhona
 • Bästa veteranhane
 • Bästa veteranhona

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

 • Avelshane
 • Avelshona
 • Uppfödning

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:

Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1) 20 p
BIV FIFe 40 p
BIV WCF 40 p
BIG WCF 40 p
BIR WCF 40 p
NOM FIFe 45 p
DB WCF 45 p
Bästa titel WCF 50 p
BIS FIFe 55 p
Bästa titel totalt WCF 55 p
 • Det är ej tillåtet att blanda FIFe och WCF poäng. Vill en Fife-ansluten katt använda sina WCF poäng får endast WCF poäng skickas in.
 • Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng. Tex 2 BIS (110p) är högre än 2 nom och en Ex1 (110p).
 
Dubbla Trasdockan

Vi har fått information om att ett antal medlemmar har fått dubbla tidningar av Trasdockan de senaste gångerna. För att kunna hitta vad detta beror på och lösa problemet så skulle vi behöva samla in lite mer information. Vi skulle uppskatta om du som fått två likadana tidningar av samma nummer hör av dig till ordforande@ragdollklubben.com och uppge ditt namn. Tack på förhand!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

 
Trasdockan nr 3

Nu är Trasdockan nr 3 på väg till din brevlåda, fullspäckad av riktigt läsvärda artiklar. Trevlig läsning!

trasdockan_nr3_2011

 

Underkategorier

Sida 29 av 37

Our website is protected by DMC Firewall!