Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Förslag till ny styrelse 2021

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Dorit Lundquist ordförande omval 2 år
Berit Andreasson kassör sitter ytterligare 1 år
Susanne Göransson
ledamot
fyllnadsval 1 år 
Liselotte Wendel
ledamot
omval 2 år 
Annelie Nyborg
ledamot
nyval 2 år 
Ulrica Hagberg
ledamot
fyllnadsval 1 år 
Angelica Krantz
ledamot
nyval 2 år 
Karin Eklund
suppleant omval 1 år 
Susanne Johansson
suppleant nyval 1år
Elin Larsson
suppleant nyval 1år
Agneta Wranå suppleant nyval 1år


Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet.

Kontrollorgan: 
Lena Wallin: revisor nyval 2 år
Ann Torsbring: revisorssuppleant, omval 1år

 

Valberedning: Lovisa Dümpel (sammankallande)
                       Lena Bråneke

 
Kallelse till årsmöte 2021

 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte kl 14:00 lördagen 6/3 2021.


Mötet hålls digitalt och vi kommer att använda oss av Microsoft Teams för att genomföra det.

Senast den 2/3 behöver vi ha in din anmälan om du vill närvara på mötet.

Anmälan skickas till ordförande@ragdollklubben.com och du kommer därefter att få en länk per mejl för att logga in på mötet.

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgiften är Ragdollklubben tillhanda på plusgirokontot senast dagen före mötet.  

7.5

Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning.

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse, revisorer och medlemmar
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion).
16. Mötets avslutande.

 

För mer information: 

Dorit Lundquist: 079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com 

Annelie Sjölin: 076-344 46 48 eller a.sjolin@icloud.com 

 
28/2 Föreläsning med Royal Canin

RC2

 
Föreläsning Royal Canin

Håll utkik efter fler föreläsningar som planeras under våren!

RC1

 
Vinnare

STORT GRATTIS TILL VINNARNA I VÅR ROYAL CANIN TÄVLING

Så roligt att så många har valt att bli medlem i Ragdollklubben!

Hjärtligt välkomna till alla nya och tack alla ”gamla” medlemmar för att ni vill fortsätta att tillhöra klubben.

Vi har aldrig varit så många som vi är just nu... ju fler vi är desto mer kan vi erbjuda våra medlemmar.

Är du inte medlem än, så passa på att bli det.

Vi har många roliga projekt på gång framöver, håll ögonen öppna här och på klubbens facebooksida.

Tio av er som betalt in er medlemsavgift före 1/1 2021 har haft turen att vinna ett presentkort på 4 kg kattmat från Royal Canin! tavling

Presentkortet kommer på posten.

OCH VINNARNA ÄR...............

 • Erika Ahlfort, Åmål
 • Micael Brunzell, Eskilstuna
 • Noella Donoso Ahlström, Farsta
 • Åsa Duvander, Bjärred
 • Marie-Louise Cato, Järfälla
 • Michaela Grönholm, Örebro
 • Rickard Garvare, Gammelstad
 • Birgitta Schéle, Vallentuna
 • Ann-Charlotte Stolpe, Sollentuna
 • Malin Nilsson, Trelleborg
 

Underkategorier

Sida 1 av 36

DMC Firewall is a Joomla Security extension!