Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

uppfodarkodexBakgrund

På årsmötet 2006 framkom en önskan från medlemmarna att vi i klubben skulle arbeta fram en riktlinje som uppfödare i Ragdollklubben kan följa. Resultatet av detta förslag blev Ragdollklubbens uppfödarkodex, ett dokument fyllt av etiska riktlinjer som vi i klubben vill att våra uppfödare ska stå för. Innehållet i uppfödarkodexen klubbades igenom på medlemsmötet 2006-10-28. Stadgeändringen om att Ragdollklubben ska ha en uppfödarkodex klubbades igenom på årsmötet 2007-02-25. Alla uppfödare som är/blir medlemmar i klubben måste skriva under detta dokument. Uppfödarkodexen ska ses som ett levande dokument, som hela tiden är förändringsbar. För att få igenom en ändring av uppfödarkodexen krävs dock en omröstning av medlemmar på ett medlemsmöte. Uppfödarkodexen ska ses som både ett hjälpmedel i uppfödarnas avelsarbete, men även som en trygghet för kattungeköpare. På årsmötet 2018 klubbades ett uppdaterat uppfödarkodex igenom.

Har du några frågor eller funderingar angående uppfödarkodexen, så kontakta någon i Avels- och Hälsorådet.

 

Uppfödarkodexen

Jag anstränger mig för att bevara ragdollen som en frisk och sund ras. Jag arbetar för att bevara rasen som en blåögd, maskad och stor katt med lugnt och stabilt temperament och därför:

* skaffar jag mig fortlöpande kunskaper om avel 
* är jag väl insatt i rasstandarden och använder den aktivt som verktyg i mitt avelsarbete
* verkar jag för att bibehålla genetisk bredd inom rasen och känner till att jag kan hitta stamtavlor och "provpara"       min katt med hjälp av:
      FindUs - SVERAKs stambok på nätet
      PawPeds - hälso- och stamtavledatabas
* är jag noggrann i valet av avelskatter och väljer endast katter vid god hälsa och god kondition. Dessutom fria
   från kända, ärftliga sjukdomar och defekter. 
* har jag alltid mina vuxna katter och kattungar försäkrade
* är jag väl insatt i Ragdollklubbens rekommenderade hälsoprogram
*informerar jag tidigare köpare av kattens avkommor, som sålts till avel, om jag upptäcker genetiska avvikelser
  hos min avelskatt. I vissa fall meddelar jag även ägarna till de kattungar som sålts som sällskapskatter och
  också  ägarna till föräldradjuren

Jag håller mig uppdaterad och följer Jordbruksverkets författningar och SVERAKs uppfödardirektiv, vilket bl.a. innebär att: 

* mina avelshonor inte får ha fler än tre kullar inom en 24-månadersperiod
* en kattunge inte får skiljas från sin mamma innan den fyllt 12 veckor 
* jag utfodrar mina katter med mat av god kvalité och håller dem alltid med färskt vatten
* jag säljer enbart katter som är registrerade och stambokförda hos en erkänd stamboksförande organisation
   och att stamtavlan eller ett registreringsbevis alltid lämnas med katten vid leveranstillfället
* kattungen skall vid flytt vara vaccinerad mot kattsnuva och kattpest två gånger och vara ID-märkt och 
  besiktigad. Besiktningsintyget ska inte vara äldre än 7 dagar och medföljer kattungen vid ägarbytetjag upprättar    alltid skriftliga avtal och kvittenser vid alla överenskommelser och transaktioner
* mina katter inte hålls instängda i bur annat än på utställningar, vid sjukdom och i samband med transport

Jag tar ansvar för alla mina katter och: 

* jag annonserar korrekt och faktamässigt, skriftligt och/eller muntligt 
* vid försäljning av kattungar gör jag mitt bästa för att hitta ett så bra hem som möjligt till dem. Därför träffar
   i möjligaste mån intresserade kattungeköpare, innan ett eventuellt köp, för att på så sätt bättre kunna bilda
   mig en uppfattning om vad det eventuella nya hemmet kan erbjuda 
* jag finns till hands för att ge råd och stöd till mina kattungeköpare 
* om oenighet av något slag skulle uppstå i min uppfödning försöker jag/vi lösa problemet i samförstånd
* jag tillser att mina katter har en stimulerande inomhusmiljö med god hygienisk standard 
* jag håller mina fertila katter som innekatter och låter dem enbart gå ute under uppsikt eller
   i inhägnade 
utrymmen, där jag vet att de inte kan komma till skada
* följer rådande vaccinationsrekommendationer 
* låter alltid mina katter komma under veterinärvård vid sjukdom eller skada som kräver detta.

Som uppfödare i Ragdollklubben arbetar jag enligt detta dokument.

Jag som skriver under detta dokument är väl införstådd med och vet att innehållet i denna uppfödarkodex kan justeras enligt § 8.1.2 i Ragdollklubbens stadgar.

Ladda hem

Här finns uppfödarkodexen att ladda hem för utskrift. 
Du kan skriva under den (2 ställen) och fotografera bägge underskrifterna för att sedan maila bilderna till avelssekreterare@ragdollklubben.com
Alternativt skriv ut, signera och skicka sedan det påskrivna dokumentet till:

Karin Eklund
Norrnäs 135
880 41 Edsele

OBS! Har du väl skickat in kodexen 2018 en gång så behöver du inte göra det igen vid förnyat medlemskap, det påskriva dokumentet gäller tillsvidare.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!