Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Information från Årsmötet 2016

En ny styrelse har valts.
Nu fattas några formaliteter och ett konstituerande möte för att vi skall kunna påbörja vårt arbete för året, vilket vi ser fram emot.
Motion 1 avslogs av årsmötet.
Motion 2 bifölls och vi hoppas tillsätta en arbetsgrupp snarast.
Motion 3 bifölls, med en hemläxa för styrelsen kring hedermedlemskapet.
Motion 4 bifölls i sin helhet men behöver genomgå en omröstning till, för att vinna laga kraft. Vi planerar hålla ett medlemsmöte till våren. 

Hälsningar Ragdollklubben

 
Förslag till ny styrelse 2016

Valberedningens förslag till Årsmötet 2016

Funktion i Styrelsen

Styrelsens valbara poster

Valberedningens förslag tillsammans med sittande styrelse.

Ordförande: 

 

Carina Lindstaf, Stockholm

Ledamot/Vice ordförande: 

 

Karin Eklund, Stockholm

Ledamot/Utställningsfrågor: 

 

Margareta Svennestam-Nanni, Göteborg

Ledamot/Redaktör:

 

Annelie Sjölin, Stockholm

Ledamot/Kassör: 

Carola Genas

?

Ledamot/Medlemsmöteskoordinator

-

Ingela Samuelsson, Stockholm

Ledamot

-

Eva Vass, Malmö

Suppleant1/Avelssekreterare: 

Maria Engström

Maria Engström, Stockholm

Suppleant 2/Sekreterare: 

Ingela Samuelsson, Stockholm

Margareta Mårdner, Uppsala

Suppleant 3:

Monica Jonason

Lisbeth Sjöstrand, Bara

Suppleant 4: 

-

 

Revisor:

 

Agneta Wranå,Stockholm

Revisorssuppleant:

Ann Torsbring

Ann Torsbring,Stockholm

Valberedning:

Christina Larsson

Christina Larsson, Härnösand

Valberedning suppleant:

-

Kerstin Tjäderborn, Umeå

 
Följer du oss på Facebook?

På vår Facebook sida hittar du mer information om vad som händer i klubben!
För oss är FB ett komplement till vår hemsida!
Vår ambition är att lägga ut information på FaceBook 
minst en gång per vecka, helst två!
Hemsidan kommer under våren också börja uppdateras oftare, vårt mål är 1 ggr/vecka.

Har du tankar kring hur vi borde meddela oss med våra medlemmar, hör av dig !
Hälsn Styrelsen

 DSC01159
 
Inkomna motioner till Årsmötet 2016

Motioner att behandla Årsmötet 2016

Motion 1:  Domare bör få ett ex av Trasdockan tillskickat sig!
Jag nämnde tidigare "Skogisen" som en ypperlig tidning. Den utges till samtliga Sverak domare i kategori 2. Jag tänker att skulle
detta kunna vara inspirerande för Trasdockan? Det vill säga att samtliga nummer av Trasdockan skickas ut till alla aktiva domare som
är behöriga i Sverige att döma ragdoll? Som domare har jag som sagt uppskattat "Skogisen".
Lite mer info; 
Det blir totalt 22 domare och rör sig om 21 nummer, så kan ni räkna på kostnaden. Jag tror att det blir uppskattat om tidningen fortsätter hålla hög kvalitet.
Jag har adress till alla domare så om ni behöver hjälp med det så är det bara att höra av sig till mig  om motionen går igenom. Hälsn Zvezdan.
Styrelsens kommentar: På Årsbasis en kostnad för klubben i runda slängar på 2600 kr/ år. Vi kan för all del, skicka ett nummer per år? tex vårt Utställningsnummer, om vi tror att det kan bli ett stående tema , tex runt Årets KattVilka fördelar ser vi att dela med oss av vår ras till domarkåren i Sverige? 
Styrelsen överlåter till Årsmötet att ta beslut. 

Motion 2: Öka antalet medlemmar
En annan motion som jag har tänkt på berör hur man kan öka antalet medlemmar i RK. 
En tanke är att man skulle kunna ordnanågon form av "Bästa Klubbkatt" på en hyfsad stor internationellutställning. Därefter utvärdera och om det slår väl ut ha det merkontinuerligt i olika landsändor. Detta kräver förstås förberedelser med anordnande klubb. Priser hade kunnat vara foder(fodertillverkare behöver tillfrågas) och kokarder som RK tillhandahåller. Dessutom behövs ett litet extra pris till ansvarigdomare som RK skulle stå för. 

Det här berör givetvis RK:s ekonomisom jag inte alls är insatt i...   Hälsn Zvezdan
Styrelsens kommentar: Vi ställer oss bakom tanken och förslår att vi sätter ihop en liten arbetsgrupp som tittar på möjliga samarbetspartners samt kostnader.

 

Motion 3: Öka antalet medlemmar
Gratis medlemskap första året för kattungeköpare.
Idag har Ragdollklubben ett förmånserbjudande till kattungeköpare. Det innebär att kattungeköparen får ett medlemskap av uppfödaren, som betalar 75kr och anmäler den nya medlemmen till Ragdollklubben
Alla uppfödare erbjuder inte sina köpare denna förmån idag. 
Min uppfattning är att klubben på sikt skulle få fler medlemmar, om alla uppfödare vill erbjuda sina  kattungeköpare fritt medlemskap det år kattungen flyttar och även nästkommande år, om den säljs efter 31/10. Många skulle med stor sannolikhet bli intresserade av fortsatt medlemskap i Ragdollklubben efter "gratisåret", Uppfödaren anmäler kattungeköparen som tidigare men slipper betalningstransaktionen.
Hälsningar Annelie Sjölin, SE *Spinnets, Sundbyberg
Styrelsens kommentar:Styrelsen ställer sig bakom detta förslag och har ytterligare förslag till förändring;

Förslag på nya medlemsavgifter & kategorier
Fullt betalande medlem - ingen förändring, 200kr 
Hedersmedlem: Livslångt medlemskap (exceptionellt bidrag till RK har fullgjorts)  
10 års Hedersmedlemskap (Betydande bidrag för RK har fullgjorts)  
5 års Hedersmedlemskap (Stor insats har gjorts för RK)  
Kattungemedlemskap: vi förändrar från 75 kr till 0 kr = gratis kattungemedlemskap
Funktionärer - avgiftsbefrias (1kr)  
Styrelse - avgiftsbefrias (1kr)


Motion 4: Öka antalet medlemmar

Öka antalet medlemmar samt ge styrelsen större handlingsfrihet avseende medlemsavgift. 
7.5.12. Fastställande av medlemsavgifter för näst kommande år
Dessutom en uppstädning av det svenska språket i stadgarna då vi ändå gör oss besväret.
Läs det röda som en språkligändring om inte kopia av texten finns. Ta t.ex. upp stadgarna i ett fönster och denna text i ett.

1.2.2 att verka för att alla Ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
1.2.5 att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rörRagdollen.

3.2 Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte. Där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 
Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte, där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 

6.1 Rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten har varje medlem (enligt § 2.1) som erlagt stadgeenlig medlems avgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet.
ny text:
Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.

7.2 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före mötets avhållande. Med kallelsen bifogas dagordning.
7.2. Medlemmarna kallas, via RK:s hemsida och FB, till årsmöte senast 21 dagar före mötets avhållande. Dagordning bifogas kallelsen.

7.3 Motioner som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska, via brev eller e-post,vara styrelsen tillhanda, senast 31/12. Motion ska styrkas med medlemskap. Ta bort "från medlem" - det är ju inte medlemmen som ska behandlas på årsmötet

 
Årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte den 20/2 - 2016 kl 12:00.

Vi börjar med själva Årsmötet kl 12:00 och sedan äter vi en salladsbuffé.
Därefter har vi den traditionella ÅretsKatt utdelningen av priser och kokarder.
Planerar du att närvara på Årsmötet och vill äta lunch, vill vi att du anmäler dig per mail till ordforande@ragdollklubben.com , senast den 15/2.

Plats: Tegeluddsvägen 11-13,  Stockholm.

För att vara röstberättigad på mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2016.
Hälsningar Ragdollklubben

För mer information:
Carina Lindstaf:  0702-673488 eller ordforande@ragdollklubben.com
Karin Eklund: 070-5894065 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2016

1.Årsmötets öppnande 
2.Mötets behörighet 
3.Fastställande av röstlängd 
4.Uppläsande och fastställande av dagordning  
5.Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6.Styrelsens berättelse 
7.Kassörens berättelse 
8.Revisorernas berättelse 
9.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet 
11.Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
12.Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 
13.Val av Styrelse:  3 st Ledamöter (2år) och 2 suppleanter (1år).
14.Val av revisorer: 1 revisor suppleant (1 år)
15.Val av ledamöter till valberedningen, (1 år) och suppleant.
16.Övriga frågor
17.Mötet avslutas

 

Underkategorier

Sida 13 av 31

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd