Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Verksamhetsberättelsen för 2015

Verksamhetsberättelse för
Ragdollklubben år 2015 

Funktion i Styrelsen

Styrelsens sammansättning före konstituerande möte 

Styrelsens sammansättning efter konstituerande möte 7/5

Ordförande: 

Susanne Agorander

Carina Lindstaf

Vice ordförande: 

Karin Eklund

Karin Eklund

Sekreterare: 

Ellen Ingvarsson

Ingela Samuelson

Kassör: 

Carola Genas

Carola Genas

Avelssekreterare: 

Malin Lundholm

Maria Engström

Suppleant 1/Ledamot:

Margareta Svennestam-Nanni

Margareta Svennestam-Nanni

Suppleant 2:

Emma Bergkvist 

Monica Jonason

Suppleant 3: 

Eva Höglund

Vakant 

Revisor:

Agneta Wranå

Agneta Wranå

Revisorssuppleant:

Ann Torsbring

Ann Torsbring

Valberedning:

David Eriksson

Christina Larsson

Medlemmar

Vid årets början den 19/2-15 hade vi 144 betalande medlemmar, varav 77 var uppfödare, och 6 kattungemedlemmar.
I slutet av året 26/11 hade vi 296 medlemmar, varav 124 av dem var uppfödare och 26 kattungemedlemmar.

Ekonomi

Föreningens ekonomi redovisas i separat rapport.

Medlemsregister

Föreningens medlemsregister har uppdaterats under hösten.
Vi har också jobbat med att få in fler mailadresser i registret för att kunna nå våra medlemmar på ett lättare sätt. 

Medlemstidning

Under senvåren 2015 skapades en ny redaktion. Den har bestått av två skribenter och en AD. Vi tog beslut att använda ett annat tryckeri än tidigare, då vi valde en tidning i helfärg, framför den tidigare svartvita Trasdockan. Det beslutades att tidningen ska komma ut med två helnummer och två halvnummer per år. Under 2015 har två hel nummer utgivits. Det första numret kom ut under hösten och det andra precis före jul. Vi har också skaffat ett utgivningsbevis och har numer även en momsfri tidningsdistribution.

Ragdollklubbens hemsida

Ragdollklubbens hemsida har under året uppdaterats delvis sporadiskt och vi har haft vissa problem med att få den att fungera ordentligt.
Erica Osterman har varit webmaster utan webbassistent och målet har varit att uppdatera hemsidan löpande var 14:e dag. RK har sedan mitten av 2015 arbetat för en överlämning av webbansvaret och hinder i vägen har gjort att det dragit ut på tiden. 
Under december inledde RK en uppgradering av Joomla, som hemsidan är baserad på, med det Stockholm baserade företaget Awave. Tyvärr en oförutsedd utgiftspost som troligen borde ha planerats in tidigare. Det blev en skakig resa och den fortsatte ge oss problem under januari 2016. 

Facebook

Då vi inte hade ett uttalat arbetssätt kring FB föll detta media i glömska till fram på hösten. Vi har sedan i mitten av september vår Emma Broberg som ansvarar för att uppdateringar sker kontinuerligt på vår Facebooksida. Vi ser det som ett bra sätt att nå ut till våra medlemmar med information mm.

Styrelseverksamhet

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda styrelsemöten via telefon. 21/1, 19/2, 7/5 (konstituerande), 2/6, 20/8, 10/9, 5/10, 22/10 och 26/11.
Mycket av styrelsens tid har ägnats åt att hantera den löpande verksamheten, diskutera hälsofrågor och att försöka modernisera sättet vi arbetar på. 

Verksamhet

HCM & Njurscanning i Ragdollklubbens regi
Fredagen den 13 februari arrangerade RK en testdag för medlemmar i Region Stockholm, med Lennart Nilfors.
Tolv katter ultraljudades vid detta tillfälle.

Årsmöte

Årsmötet hölls söndagen den 15 mars i Agrias lokaler på Tegeluddsvägen i centrala Stockholm, i samband med den traditionella Årets Katt-prisutdelningen. Under årsmötet hölls en diskussion kring klubbens framtid, om vi skulle få ihop en ny styrelse då flera valt att avgå. Glädjande nog lyckades vi få ihop en ny styrelse på sittande årsmöte och därefter intogs en buffé och senare prisutdelningen av Årets Katt 2014.
Under hösten 2015 lyckades vi fylla valberedningsposten (se ovan), och fick en fin samling nya medlemmar föreslagna till styrelsen inför årsmötet 2016.

Kurs tillsammans med Skogkattslingan

Avel med framgång” hölls av Skogkattslingan tillsammans med Ragdollklubben den 21-22 mars. Ulrika Olsson, grundare av PawPeds höll i denna gedigna utbildning i Malmö.

WW2015, Malmö

Under världsutställningen i Malmö 24-25/10 representerades Ragdollklubben med en monter. Vi hade med oss klubbtröjor och både äldre och nyare Trasdockor. Vi värvade medlemmar och pratade Ragdoll med Ragdollägare och spekulanter. Samtidigt gjordes ett redaktionellt arbete för Trasdockan.

AlfaKattens Utställning i Upplands Väsby, utanför Stockholm.
RK var representerade under lördagen den 31/10, med Trasdockor, tröjor mm. Vi värvade medlemmar och pratade Ragdoll! 

Föreläsning

Den 7 november hade klubbens medlemmar möjlighet att fördjupa siná kunskaper kring HCM och hjärtsjukdom, då veterinär Jens Häggström föreläste för RKs medlemmar och inbjudna klubbmedlemmar från ”Brittsällskapet”. 

Medlemsmöte

Medlemsmöte hölls efter föreläsningen den 7 november, då Ragdollklubben bjöd på en uppskattad salladsbuffé och därtill fika.
Under medlemsmötet informerades om vad som händer i klubben,
bl.a idéer som vi vill genomföra nästa år, utmaning från medlemmar i södra Sverige
- buss resa till WW2016, mm.

Klubbsponsor

Under året har vi fortsatt haft stöd från Agria. Däremot har inte beslut tagits kring foder och sponsorskap. På Medlemsträffen i november sponsrade Orijen oss med kattmat.

Ragdoll i Sverige

Statistik för 2015 visar att Ragdoll fortsätter ligga kvar på förstaplatsen över antal registrerade raskatter i SVERAK. Under 2015 har det registrerats 2083 stycken och är det högsta antalet registrerade Ragdolls någonsin. 

………………………………………………………..……………………………………………………….
Ordförande i Ragdollklubben                                                            Sekreterare i Ragdollklubben
Carina Lindstaf                                                                                  Ingela Samuelson

 
Information från Årsmötet 2016

En ny styrelse har valts.
Nu fattas några formaliteter och ett konstituerande möte för att vi skall kunna påbörja vårt arbete för året, vilket vi ser fram emot.
Motion 1 avslogs av årsmötet.
Motion 2 bifölls och vi hoppas tillsätta en arbetsgrupp snarast.
Motion 3 bifölls, med en hemläxa för styrelsen kring hedermedlemskapet.
Motion 4 bifölls i sin helhet men behöver genomgå en omröstning till, för att vinna laga kraft. Vi planerar hålla ett medlemsmöte till våren. 

Hälsningar Ragdollklubben

 
Förslag till ny styrelse 2016

Valberedningens förslag till Årsmötet 2016

Funktion i Styrelsen

Styrelsens valbara poster

Valberedningens förslag tillsammans med sittande styrelse.

Ordförande: 

 

Carina Lindstaf, Stockholm

Ledamot/Vice ordförande: 

 

Karin Eklund, Stockholm

Ledamot/Utställningsfrågor: 

 

Margareta Svennestam-Nanni, Göteborg

Ledamot/Redaktör:

 

Annelie Sjölin, Stockholm

Ledamot/Kassör: 

Carola Genas

?

Ledamot/Medlemsmöteskoordinator

-

Ingela Samuelsson, Stockholm

Ledamot

-

Eva Vass, Malmö

Suppleant1/Avelssekreterare: 

Maria Engström

Maria Engström, Stockholm

Suppleant 2/Sekreterare: 

Ingela Samuelsson, Stockholm

Margareta Mårdner, Uppsala

Suppleant 3:

Monica Jonason

Lisbeth Sjöstrand, Bara

Suppleant 4: 

-

 

Revisor:

 

Agneta Wranå,Stockholm

Revisorssuppleant:

Ann Torsbring

Ann Torsbring,Stockholm

Valberedning:

Christina Larsson

Christina Larsson, Härnösand

Valberedning suppleant:

-

Kerstin Tjäderborn, Umeå

 
Följer du oss på Facebook?

På vår Facebook sida hittar du mer information om vad som händer i klubben!
För oss är FB ett komplement till vår hemsida!
Vår ambition är att lägga ut information på FaceBook 
minst en gång per vecka, helst två!
Hemsidan kommer under våren också börja uppdateras oftare, vårt mål är 1 ggr/vecka.

Har du tankar kring hur vi borde meddela oss med våra medlemmar, hör av dig !
Hälsn Styrelsen

 DSC01159
 
Inkomna motioner till Årsmötet 2016

Motioner att behandla Årsmötet 2016

Motion 1:  Domare bör få ett ex av Trasdockan tillskickat sig!
Jag nämnde tidigare "Skogisen" som en ypperlig tidning. Den utges till samtliga Sverak domare i kategori 2. Jag tänker att skulle
detta kunna vara inspirerande för Trasdockan? Det vill säga att samtliga nummer av Trasdockan skickas ut till alla aktiva domare som
är behöriga i Sverige att döma ragdoll? Som domare har jag som sagt uppskattat "Skogisen".
Lite mer info; 
Det blir totalt 22 domare och rör sig om 21 nummer, så kan ni räkna på kostnaden. Jag tror att det blir uppskattat om tidningen fortsätter hålla hög kvalitet.
Jag har adress till alla domare så om ni behöver hjälp med det så är det bara att höra av sig till mig  om motionen går igenom. Hälsn Zvezdan.
Styrelsens kommentar: På Årsbasis en kostnad för klubben i runda slängar på 2600 kr/ år. Vi kan för all del, skicka ett nummer per år? tex vårt Utställningsnummer, om vi tror att det kan bli ett stående tema , tex runt Årets KattVilka fördelar ser vi att dela med oss av vår ras till domarkåren i Sverige? 
Styrelsen överlåter till Årsmötet att ta beslut. 

Motion 2: Öka antalet medlemmar
En annan motion som jag har tänkt på berör hur man kan öka antalet medlemmar i RK. 
En tanke är att man skulle kunna ordnanågon form av "Bästa Klubbkatt" på en hyfsad stor internationellutställning. Därefter utvärdera och om det slår väl ut ha det merkontinuerligt i olika landsändor. Detta kräver förstås förberedelser med anordnande klubb. Priser hade kunnat vara foder(fodertillverkare behöver tillfrågas) och kokarder som RK tillhandahåller. Dessutom behövs ett litet extra pris till ansvarigdomare som RK skulle stå för. 

Det här berör givetvis RK:s ekonomisom jag inte alls är insatt i...   Hälsn Zvezdan
Styrelsens kommentar: Vi ställer oss bakom tanken och förslår att vi sätter ihop en liten arbetsgrupp som tittar på möjliga samarbetspartners samt kostnader.

 

Motion 3: Öka antalet medlemmar
Gratis medlemskap första året för kattungeköpare.
Idag har Ragdollklubben ett förmånserbjudande till kattungeköpare. Det innebär att kattungeköparen får ett medlemskap av uppfödaren, som betalar 75kr och anmäler den nya medlemmen till Ragdollklubben
Alla uppfödare erbjuder inte sina köpare denna förmån idag. 
Min uppfattning är att klubben på sikt skulle få fler medlemmar, om alla uppfödare vill erbjuda sina  kattungeköpare fritt medlemskap det år kattungen flyttar och även nästkommande år, om den säljs efter 31/10. Många skulle med stor sannolikhet bli intresserade av fortsatt medlemskap i Ragdollklubben efter "gratisåret", Uppfödaren anmäler kattungeköparen som tidigare men slipper betalningstransaktionen.
Hälsningar Annelie Sjölin, SE *Spinnets, Sundbyberg
Styrelsens kommentar:Styrelsen ställer sig bakom detta förslag och har ytterligare förslag till förändring;

Förslag på nya medlemsavgifter & kategorier
Fullt betalande medlem - ingen förändring, 200kr 
Hedersmedlem: Livslångt medlemskap (exceptionellt bidrag till RK har fullgjorts)  
10 års Hedersmedlemskap (Betydande bidrag för RK har fullgjorts)  
5 års Hedersmedlemskap (Stor insats har gjorts för RK)  
Kattungemedlemskap: vi förändrar från 75 kr till 0 kr = gratis kattungemedlemskap
Funktionärer - avgiftsbefrias (1kr)  
Styrelse - avgiftsbefrias (1kr)


Motion 4: Öka antalet medlemmar

Öka antalet medlemmar samt ge styrelsen större handlingsfrihet avseende medlemsavgift. 
7.5.12. Fastställande av medlemsavgifter för näst kommande år
Dessutom en uppstädning av det svenska språket i stadgarna då vi ändå gör oss besväret.
Läs det röda som en språkligändring om inte kopia av texten finns. Ta t.ex. upp stadgarna i ett fönster och denna text i ett.

1.2.2 att verka för att alla Ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
1.2.5 att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rörRagdollen.

3.2 Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte. Där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 
Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte, där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 

6.1 Rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten har varje medlem (enligt § 2.1) som erlagt stadgeenlig medlems avgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet.
ny text:
Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.

7.2 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före mötets avhållande. Med kallelsen bifogas dagordning.
7.2. Medlemmarna kallas, via RK:s hemsida och FB, till årsmöte senast 21 dagar före mötets avhållande. Dagordning bifogas kallelsen.

7.3 Motioner som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska, via brev eller e-post,vara styrelsen tillhanda, senast 31/12. Motion ska styrkas med medlemskap. Ta bort "från medlem" - det är ju inte medlemmen som ska behandlas på årsmötet

 

Underkategorier

Sida 10 av 29

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!