Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Stadgeändring, uppfödare och kattungar

De av årsmötet godkända motionerna fastslogs på Ragdollklubbens medlemsmöte 2016-05-25 (se protokoll) och det innebär:

 • att Ragdollklubben, med 3/4 majoritet på ett årsmöte, direkt ska kunna fatta beslut om ändring av medlemsavgifterna utan att dessa måste godkännas på ytterligare ett medlemsmöte innan de slutligen kan antas, vilket tidigare var fallet.
 • att uppfödare fr om 1 juli 2016 helt utan kostnad kan erbjuda sina kattungeköpare gratis medlemskap i Ragdollklubben under resten av innevarande år. Om inträde sker efter 1 november avser medlemskapet även nästkommande kalenderår. Uppfödaren behöver således inte betala in de 75 kronorna till klubben, som tidigare var fallet.

Om du är uppfödare och inte fått ett mail från oss rörande denna förmån, hör av dig till Carina Lindstaf, ordforande@ragdollklubben.com. Kanske är förklaringen att vi saknar din aktuella mailadress.JKK

Vi uppdaterar nu vårt uppfödarregister
Stämmer de uppgifter Ragdollklubben har om din uppfödning? Om du ändrat något, är vi tacksamma för om du under sommaren skriver ett mail till Carina Lindstaf, ordforande@ragdollklubben.com, och uppger dina aktuella uppgifter: namn, fullständig bostadsadress, e-mailadress, telefonnummer och stamnamn. Om du som uppfödare saknar länk till din hemsida eller inte (längre) har en sådan, skulle vi också vilja veta det. Vi kommer att regelbundet gå igenom klubbens hemsida för att försöka hålla alla uppgifter aktuella.

Kattungeannonser

När du önskar att vi publicerar en annons om att du har kattungar till salu eller leveransklara kattungar, vill vi att du VARJE GÅNG bifogar intyget på (eventuella) senaste ultraljudsundersökningarna. Det besparar oss, som arbetar med hemsidan, mycket tid genom att vi slipper leta efter tidigare insända dokument. Om du saknar möjlighet att scanna testresultatet, skicka då en papperskopia till: Ann-Charlotte Stolpe Skinnaråsvägen 13 lgh 1204, 192 75 Sollentuna. Utan dessa "bevis" kommer det att stå ? i rutorna "HCM" "Njurar" och HCM-DNA". Om du vill att vi flyttar annonsen till "leveransklara kattungar", när kattungarna blivit 12 veckor, skriv då till oss, annars tas annonsen bort.

Nya och gamla uppfödare
Om du vill registrera dig som ny uppfödare, vill vi att du läser igenom Ragdollklubbens uppfödarkodex, skriver ut och godkänner innehållet genom att underteckna dokumentet och skickar det till:
Maria Engström
Tillemoravägen 8
184 91 Åkersberga

Samtidigt skickar du också ett mail till Maria, avelssekreterare@ragdollklubben.com, med uppgifter om din uppfödning; ditt namn och fullständiga adress (ange närmaste stad, om du bor på en liten ort), stamnamn, e-mailadress och telefonnummer. Om du har en hemsida, behöver vi adressen för att kunna länka till den.

Om du av någon anledning beslutat dig för att inte längre vara kvar som uppfödare i Ragdollklubben, ber vi dig snarast kontakta Carina Lindstaf, ordforande@ragdollklubben.com. Du slipper då fortsättningsvis onödiga frågor om kattungar och klubbens hemsida fortsätter vara aktuell.

Vårt mål är att varje månad gå igenom hemsidan för att hålla den så aktuell, som vi förmår.
Kattungeannonser och nya uppfödare kommer att publiceras inom en vecka.

 

 
Medlemsmöte

Årsmötet 2016 tillstyrkte en motion med syftet att öka antalet medlemmar samt att ge styrelsen större handlingsfrihet avseende klubbens medlemsavgifter. Detta kräver en stadgeändring. Innan ändringar i stadgarna kan antas krävs ett godkännande, dels på ett årsmöte och dels på ytterligare ett medlemsmöte.
Den 25:te maj anordnades ett medlemsmöte i Djursjukhuset AniCuras
föreläsningssal i Danderyd. Motionen fastslogs.

Efter mötet föreläste två av AniCuras veterinärer om "Problem med kattmagen".

 

 
Medlemsträff Region Sthlm

Medlemsträff i Region Stockholm, onsdagen den 25/5

Vi inbjuder till medlemsmöte där vi tar beslut kring stadgeförändringar som bifölls under årsmötet enl. motion nr 4. 
Det kommer finnas tillfälle att ställa frågor till styrelsen om framtid och visioner.
Plats: Djursjukhuset Albano, Rinkebyvägen 21 A. Tid: 18:00

Efter vårt medlemsmöte hålls en gratis föreläsning med fika för Ragdollklubben.
Ämnet är parasiter, tarmfunktion, IBD mm, hos katt.
Tid: 18:30-20:30

Vi kommer att lägga ut en formell inbjudan under måndag, här på hemsidan.
Sista anmälnings dag 15/5 och sker till:
stockholm.kundtjanst@anicura.se (ange att du är medlem i Ragdollklubben) &
ordforande@ragdollklubben.com

Hjärtligt välkomna önskar Ragdollklubben sina medlemmar!

 

Dagordning medlemsmöte 25/5 2016, kl 18:00, Djursjukhuset Albano, Rinkebyvägen 21A, Danderyd

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän för mötet
 5. Mötets behörighet
 6. Frågor från styrelsen. Motion angående stadgeändring
  Motion 4: Öka antalet medlemmar
  Öka antalet medlemmar samt ge styrelsen större handlingsfrihet avseende medlemsavgift.  Utprintade förslag kommer finnas på plats.  
  Om du inte kan vara med under mötet men vill ha möjlighet att rösta i frågan, hör av dig till ordforande@ragdollklubben.com
  N
  edanstående punkt är den huvudsakliga förändringen.
 • 7.5.12. Fastställande av medlemsavgifter för näst kommande år -> ändras till ->7.5.12. Fastställande av medlemsavgifter.
  Dessutom sker en uppstädning av det svenska språket i stadgarna då vi ändå gör oss besväret. läs mer genom att gå in under klubbnytt, där texter ligger sedan årsmötet.
  6. Inkomna frågor 
  7. Övriga frågor 
  8. Mötet avslutas
 
FIP - Nya rön

Under föreläsningen den 10/4 fick drygt en handfull medlemmar ur Ragdollklubben mycket matnyttig information av leg. vet. Anna-Lena Berg.
1963 beskrevs sjukdomen första gången av en amerikansk veterinär.
Sedan dess har man konstaterat att FIP förekommer över hela jordklotet och 80% av de drabbade katterna är yngre än två år. Honor drabbas mer sällan än hanar.
FIP drabbar oftare raskatter än huskatter. Man tror att det beror på kattens levnadsförhållanden i katterier (stress) och genetiska faktorer.

Det är viktigt att förstå att FIP inte uppkommer av smittan från Coronaviruset, utan av kattens eget nedsatta immunförvar.

I mars 2016 utkom en ny studie av den världskända  FIP-forskaren Niels Pedersen.
Niels forskarteam har nått ett genombrott med ett nytt preparat som kallas GC376 som har hållit smittade katter friska i 8 månader.
Nu fortsätter hans arbete med klinisk prövning för att utvärdera preparatet ytterligare. Länk till hans arbete:

 
OBS!
Ni som inte kunde närvara på föreläsningen kan betälla kompendiumet från föreläsningen för 50kr hos PerserKatten.

Sätt in summan på PKs postgiro 576948-4. Ange namn och adress, plus "FIP".
 
 
 
Ny Webredaktion

Ragdollklubben välkomnar en ny webredaktion!

Den 18/4 kommer nya medarbetare att sköta vår hemsida. 

Vi hoppas att det skall innebära en aktivare hemsida.
Lotta Stolpe (funktionär)  kommer tillsammans med Annelie Sjölin (Trasdockan redaktör) och numera styrelsledamot ta över detta uppdrag efter Erica Osterman.

Vi passar på att tacka Erica för flera års trogen tjänst i Ragdollklubben, nu senast som webmaster.

Hälsningar Ragdollklubben.
ps. Webredaktionen kommer behöva en viss inkörnings sträcka, eftersom mycket är nytt.
Vi hoppas att ni medlemmar har ett visst tålamod, under deras första tid!

 

Underkategorier

Sida 10 av 30

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!