Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 7/3, 2020 kl. 12:00-13:00.

Vi kommer att fortsätta dagen efter årsmötet, med föreläsningar, workshop, middag, lotterier mm samt delar ut priser för Årets Katt 2019, se vår tidigare inbjudan

Vi ses på Särögården, Liabovägen 1, Särö

För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2020
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - ej 2020!
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

Motion från styrelsen ang. förtydligande av stadgar under 2019 skall röstas om ytterligare en gång: Förslag på uppdaterade stadgar 

För mer information: 
Dorit Lundquist:  079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Susanne Göransson: 076-0067485 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Välkommen!

 
Information från valberedningen 2019/2020

Ragdollklubbens styrelse 2020 

Vill du vara med och påverka vårt arbete i klubben? Varje år förnyas vår styrelse med en eller flera personer.

På årsmötet, lördagen 7:e mars 2020 kommer en ny styrelse att väljas. 
Har du inte möjlighet att närvara kan du skicka din poströst till vår ordforande@ragdollklubben.com

Följande personer ställer upp för nyval/omval: 

Berit Andreasson: ledamot, nyval 2 år 
Ulrica Hagberg: ledamot, fyllnadsval 1 år
Annelie Sjölin: ledamot, omval 2 år
Liselott Wendel: ledamot, fyllnadsval 1 år
Camilla Hasselström: ledamot, nyval 2 år
Karin Eklund: suppleant, nyval 1 år 
Carina Lindstaf: suppleant, omval 1 år 
Annelie Nyborg: suppleant, nyval 1 år
Angelica Krantz: suppleant, nyval 1 år

Styrelsen konstituerar sig (fördelar uppdragen) efter årsmötet och möjligheten är stor att du kan få fokusera på det,
som just du tycker verkar spännande och som du ser behöver förbättras! 

Vår kontrollfunktion: 
Ann Torsbring, revisorssuppleant: omval 1 år 

Om du är nyfiken på vad ett styrelsearbete kan innebära kontakta;
Susanne Göransson tel. 
076-006 74 85, mail: viceorforande@ragdollklubben.com

 

 
Inbjudan till ragdolldag på Särö

Vi har förlängt anmälningstiden fram till den sista februari då vi glädjande nog har fått in många anmälningar och 
har plats för fler - välkommen med din anmälan!!! Du hittar också vår inbjudan på facebook som ett evenemang!

Ragdolldag

 
Shoppen

Styrelsen har tagit ett beslut att tillsvidare stänga shopen.
Vill du få tillgång till äldre tidningar eller brochyrer, kontakta oss på trasdockan@ragdollklubben.com Trasdockan 4 19 omslag

 
Årets Katt 2019

Varje år nominerar Ragdollklubben katter till Årets Katt.
Därefter sker en poängstrid, som ger oss vinnare i de olika kategorierna.
Det börjar dra ihop sig till en ny presentation av vackra ragdolls och resultaten presenteras under vårt årsmöte i mars 2020 i Göteb
org!AretsKattKokarder

Ta kopior av dina bedömningssedlar och skicka dem (i kuvert) till klubbens "Årets Katt-uträknare” 
De behöver vara Karin tillhanda senast söndagen 12/1 2020

Karin Eklund
Norrnäs 135
880 41 Edsele

Maila också Karin ( medlemsregister@ragdollklubben.com ) då du lagt ditt brev på lådan så att inget kommer på villovägar! 
PS. Du behöver inte ha ställt ut din katt vid många tillfällen under året, för att ha möjlighet att den kan ta titeln Årets Katt i någon kategori. 

Poängberäkning Årets Katt 2019
Vi utser:
Bästa vuxna hane
Bästa vuxna hona
Bästa vuxna kastrathane
Bästa vuxna kastrathona
Bästa ungdjur
Bästa junior
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

och:
Bästa seniorhane
Bästa seniorhona
Bästa veteranhane
Bästa veteranhona
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

och:
Bästa avelshane
Bästa avelshona
Bästa uppfödning
För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar 
(den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:
Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)  20 p
BIV FIFe                          40 p
BIV WCF                         40 p
BIG WCF                         40 p
BIR WCF                         40 p
NOM FIFe                       45 p
DB WCF                          45 p
Bästa titel WCF               50 p
BIS FIFe                          55 p
Bästa titel totalt WCF      55 p

Du kan inte blanda FIFe och WCF poäng. 
Om din katt är FIFe-ansluten och du vill använda kattens WCF-poäng, skicka endast in dessa. 
Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng, t.ex 2 BIS (110p) bedöms högre än 2 nom och en Ex1 (110p).

Välkommen med dina resultat!

 

Ompashow 

 

Underkategorier

Sida 3 av 33

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!