Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 7/3, 2020 kl. 12:00-13:00.

Vi kommer att fortsätta dagen efter årsmötet, med föreläsningar, workshop, middag, lotterier mm samt delar ut priser för Årets Katt 2019, se vår tidigare inbjudan

Vi ses på Särögården, Liabovägen 1, Särö

För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2020
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - ej 2020!
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

Motion från styrelsen ang. förtydligande av stadgar under 2019 skall röstas om ytterligare en gång: Förslag på uppdaterade stadgar 

För mer information: 
Dorit Lundquist:  079-346 97 62 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Susanne Göransson: 076-0067485 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Välkommen!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!