Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ett förslag med motioner om ändring av ragdollens standard finns på dagordningen vid FIFé GA:s kongress, som äger rum torsdagen 30 och fredagen 31 maj i Bratislava, Slovakien. Dagordningen, inklusive motioner, publicerades fredagen 26 april.  Måndagen 29 april diskuterade Ragdollklubbens styrelsemedlemmar hur klubben ska ställa sig i frågan. Styrelsen beslöt att noggrant sätta sig in i och gå igenom det franska förslaget och därefter tillsammans diskutera det på ett extrainsatt styrelsemöte. Detta ägde rum söndagen den 5 maj.

Ragdollklubbens styrelse önskar göra följande uttalanden i frågan:

  • Styrelsen är bekymrad över den synliga utvecklingen i rasen. De senaste åren har ragdolls på utställning utseendemässigt fjärmat sig mer och mer från rasstandarden - den som Ragdollklubben önskar behålla och jobba efter.
  • Ragdollklubbens styrelse anser att det franska förslaget till ändring av rasstandarden bidrar till att bromsa den utveckling vi sett de senaste åren. Ragdollens styrelse ställer sig därför positiv till motionen.

Vi bifogar det franska förslaget och ber er att avsätta tid och noggrant läsa igenom de föreslagna ändringarna och motiveringarna till dessa. Bilda er sedan en egen uppfattning! 

Den franska klubben tillsammans med en modifikationsgrupp bestående av medlemmar från både Ragdoll Breed Council, enskilda medlemmar och uppfödare från Europa och Sydamerika lade grunden till motionen där 10 länder finns representerade.

Som vi i Ragdollklubbens styrelse ser det, skulle en ändring av standarden enligt förslaget, medföra att det blir mindre utrymme för subjektiva bedömningar på utställning, något som därigenom medför att rasen blir mindre utsatt för snabba utseendemässiga förändringar.

Fel-listan understryker texten i standarden, och är att anse som ett hjälpmedel till bättre förståelse när man läser själva standarden. Fel-listan är inte en lista på diskvalificerande fel.

Länk: Agenda of the Annual GA, läs sid 12-15
Rapportering från GA: SVERAK

In english and/or further details in this matter, please contact Susanne Göransson, viceordforande@ragdollklubben.com

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd