Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte lördagen den 16/2, 2019 kl. 11:00.

Vi bjuder på föreläsning och lunch samt delar ut priser för Årets Katt 2018.  

Vi ses i Solna - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

kl 10:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
kl 11:00 v
i lyssnar till Åsa Olsson - om PawPeds, deras arbete och vårt hälsoprogram
ca 13:00 vi äter och umgås :)
ca kl 13:30 årsmötet öppnas
ca 14:45 prisutdelning Årets Katt 2018
ca 15:45 avslutar vi  :)

Anmälan sker till ordforande@ragdollklubben.com senast 10/2 2019, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2018. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 11335 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast strax innan årsmötet .

Dagordning årsmöte 2019
1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com 

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 10/2 2019.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!