Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Omröstning av uppdaterat uppfödarkodex
I slutet på november 2016 inbjöds våra uppfödare, via mail, att aktivt medverka till att genomarbeta Ragdollklubbens uppfödarkodex. Då intresset inte fanns, beslutade styrelsen att jobba vidare med kodexen i en egen arbetsgrupp. Arbetet, som var klart sensommaren 2017, presenterades därefter för den övriga styrelsen, som då kom med sina synpunkter. Resultatet blev sedan det förslag till nytt uppfödarkodex, som vi nu kommer att rösta om på årsmötet, söndagen den 18:e februari.

Några frågor som kommit upp längs vägen:

Hur mycket arbete vill vi i styrelsen lägga ned på en uppdatering?
Styrelsen såg som sitt ansvar att efter tio år se över Ragdollklubbens uppfödarkodex. Vi valde att använda språket lite annorlunda, i syfte att texten ska bli lättare att förstå.
Vi lyfte också bort de delar som vi inte tycker oss kunna stå bakom. Dessutom lade vi till tre meningar, som vi anser har större relevans idag än för tio år sedan.

Varför har Ragdollklubben en uppfödarkodex och för vem är den bra?
Ragdollklubbens uppfödarkodex sätter "ribban" för de uppfödare som skriver under den. Vissa saker kan upplevas som självklarheter av en uppfödare men kan för en annan vara ett helt nytt sätt att tänka. Att du som uppfödare inte alltid kan leva upp till precis allt som du ställer dig bakom när du undertecknar kodexen, betyder ändå att du har den ambitionen; att du kommer att fortsätta arbeta för dina katters bästa och att uppfödarkodexen är din ledstjärna.

Varför hänvisar det nya förslaget till Jordbruksverket och SVERAK?
Detta är ett förtydligande, kanske mest för styrelsen själv, då inga förändringar annat än språkliga har skett. Påbuden är tagna från just SVERAK och Jordbruksverket, troligen för att man tyckte de var viktiga i Ragdollklubben redan för tio år sedan. Styrelsen står helt bakom detta tidigare arbete och vill därför inte ta bort eller lägga till något, endast förtydliga källan.

En motion från SVERAKs styrelse om att ändra texten "Honkatter får inte ha fler än tre fyra kullar inom en 24-månadersperiod. " bifölls på SVERAKs årsmöte 2017 men avslogs senare i FIFés generalförsamling. Om motionen bifallits även där, hade Ragdollklubben behövt fatta ett eget beslut i frågan, något som nu alltså inte är aktuellt.

Vad händer om jag som uppfödare skriver på min uppfödarkodex men inte till 100% kan följa dess uppmaningar? (Förtydligande efter feedback från medlemmar)
Ingenting händer i juridiskt mening men medlemmar som medvetet bryter mot vår kodex trots uppmaning kan komma att uteslutas ur klubben. Kodexen är framtagen som ett rättesnöre; både för kattens bästa och för att bevara ragdollen som den stora, kraftiga, lugna, blåögda och helt underbara ras den är idag.

Så här har förslaget till ny uppfödarkodex gått till:
Arbetsgruppen har utgått ifrån den ursprungliga kodexen och tittat på formuleringar, tagit bort dubbla negeringar o.dyl. för att texten ska bli lättare att förstå. I något fall har två stycken slagits ihop till ett men då med samma andemening som tidigare.

Fyra meningar har helt lyfts ut, dessa är:

Jag arbetar för att föra rasen framåt och har ett mål med mitt avelsarbete.

Jag parar inte honor som inte är i kondition för dräktighet och som ej uppvisat nödvändig mogenhet såväl fysiskt som psykiskt.

Jag låter mina avelsdjur vila den tid de behöver mellan parningarna.

Jag är en god förlorare och en ödmjuk vinnare, som har i åtanke att nöjda, glada och friska katter är långt viktigare än rosetter och titlar.

Styrelsen hoppas och tror att alla uppfödare har ett mål med sin uppfödning och parar sina avelsdjur, när de är i kondition för det och att detta är ytterst individuellt.Den sista meningen anser vi inte hör hemma i vår uppfödarkodex.

Vi har lagt till tre nya meningar:

"skaffar jag mig fortlöpande kunskaper om avel"
Det är ett av de viktigaste tillskotten i vårt nya uppfödarkodex. Nya ärftliga sjukdomar kan tillkomma, nu senast dvärgväxt, och nya direktiv från myndigheter, såsom det om B-blod, måste alla uppfödare känna till.

"har jag alltid mina vuxna katter och kattungar försäkrade"
Man kan försäkra att man kan ta hand om sin katt på olika vis, t.ex kan man själv tillse att det finns pengar avsatta till eventuella veterinärkostnader. Det vanligaste är dock att katten är försäkrad genom försäkringsbolag.

"följer rådande vaccinationsrekommendationer”

Nu har du fått en bättre bakgrund till hur styrelsen resonerat och arbetat.

En viktig uppgift för Ragdollklubbens styrelse är (citat) "att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör ragdollen".

Därför måste vi få veta, vad just du tycker, oavsett om du ser det nya förslaget som ett steg i rätt riktning eller om du tycker att det finns fog för att rösta emot. Om du inte har möjlighet att personligen rösta under årsmötet, lämna då din röst via mail till: annaomazic@gmail.com 
Ange ditt fullständiga namn, hur du röstar och anledningen till ditt val. Du behöver alltså inte vara uppfödare för att ta ställning i frågan. Alla röster är lika värdefulla!!!

Rösta direkt, annars kan det lätt falla i glömska!

Hälsningar Styrelsen

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!