Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kallelse till årsmöte 2018 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte söndagen den 18/2, 2018 kl.11:00. OBS NYTT DATUM & TID!!!
Vi bjuder på föreläsning, sopplunch med tårta och delar ut priser för Årets Katt 2017.  

Vi ses i Stockholm - Huvudsta, Göran Perssons väg 11, taxificka 1 (parkering finns strax nedanför denna taxificka)
Åker du kommunalt tar du Tunnelbanans blå linje 10 - mot Hjulsta. Du kliver av vid Huvudsta och har sedan en promenad på ca 700 meter.

 kl 11:00 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
 kl 11:20 Lyssnar vi till professor Eva Axnér som forskat på blodgrupper och råmjölk hos katter  - se till att du är i tid!
ca 12:30 Äter vi tillsammans och umgås :)
 kl 13:30 Årsmötet öppnas
ca 15:00 Delar vi ut priser för Åretskatt 2017
ca 15:45 är vi klara och vi börjar packa ihop :)

Anmälan sker till motesamordnare@ragdollklubben.com senast 11/2, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att inkomma med motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2017. 
Skickas till: Carina Lindstaf, Karlbergsvägen 66B, 113 35 Stockholm eller via e-post: ordforande@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad under mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2018.

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2018

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelse,revisorer och medlemmar
12 Fastställande av medlemsavgifter.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år - sker 2019
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år 
e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor (endast för diskussion)
16. Mötets avslutande

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 11/2 2018.

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta vårt medlemsregister för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd