Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Verksamhetsberättelse för Ragdollklubben år 2016

Medlemmar 
Den 1 februari 2016 hade klubben 246 betalande medlemmar, varav 106 uppfödare och 10 "kattungemedlemmar". 
Den 3 november var antalet 389 st; 140 uppfödare och 82 "kattungemedlemmar". 
Från och med 1 juli 2016 har våra uppfödare kunnat ge bort ett "kattungemedlemskap". Under första halvåret hade vi 16 betalande "kattungemedlemskap" och under andra halvåret ökade dessa siffror med 250%. 
Under 2016 har klubben fått sin 1000:e medlem och för att fira detta har styrelsen beslutat att ge denna medlem ett gratis medlemskap under 2017.
2st uppfödare har lämnat klubben efter eget beslut, då konflikter kring deras handlande i samband med avelsval och avtalshantering har uppmärksammats av RK.

Ekonomi
Föreningen har haft god ekonomi under året, vilken redovisas i separat rapport

Medlemstidning
Klubbtidningen Trasdockan har utkommit med 2 helnummer och 2 halvnummer under året. Varje tidning har haft ett tema: Utställning, Mat och magar, Kattungar och Försäkring.
Nr1 & 2 trycktes i 350 exemplar, Nr3 i 800 exemplar och Nr4 i 450 exemplar. Antalet upptryckta tidningar speglar vårt stigande medlemsantal och beslutet att trycka just nummer 3 (tema kattungar) i ett högre antal var för att kunna skicka ut denna tidning till våra helt nya medlemmar tillsammans med vårt förnyade välkomstbrev.

Ragdollklubbens hemsida
Ragdollklubbens hemsida är välbesökt. Webmaster Lotta Stolpe har med hjälp av Annelie Sjölin och Carina Lindstaf uppdaterat sidan under året. De har fått kompletterande utbildning och ytterligare en uppgradering av programvaran har gjorts. Vår uppfattning är att sidan börjar bli "mer levande". Det har funnits klagomål på att det tar lång tid, innan kattungeannonser publiceras. Vi har skapat nya, bättre rutiner för att komma tillrätta med problemet.

Facebook
Facebook är en community där vi når ut till många av våra medlemmar. Vi har postat information från klubben 1-2 ggr per vecka under året med undantag för vårt sommaruppehåll. Emma Broberg har haft huvudansvaret för att det publiceras. Vi har beslutat att alla i styrelsen skall tilldelas administratörstatus för RK's Facebooksida så att våra medlemmar snabbare skall få svar på sina frågor.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten via telefon, 19/1, 11/2, 23/3, 13/4, 4/5, 8/6, 18/8, 8/9, 6/10, 3/11 och 1/12.  

Verksamhet
Årsmöte  2016
Årsmötet hölls lördagen den 20 februari i Agrias lokaler i Stockholm då även den traditionella Årets Katt-prisutdelningen ägde rum.

Fyra motioner hade inkommit till årsmötet.
Den första avsåg att öka antalet medlemmar genom att skicka samtliga svenska domare ett exemplar av Trasdockan, motionen avslogs.
Den andra motionen avsåg att öka antalet medlemmar genom att synas på utställning och t.ex. att utse bästa “klubbkatt”, motionen bifölls och styrelsen beslutade att undersöka möjligheten.
Motion nummer tre handlade om att ge klubbens uppfödare möjligheten att utan kostnad ge bort ett "kattungemedlemskap" till sina kattungeköpare. Denna motion har genomförts under året.
Motion fyra gällde en stadgeändring som ger styrelsen och årsmötet möjlighet att förändra medlemsavgiften på sittande årsmöte och innevarande år. Det tillkom också en del språkliga förbättringar/förtydliganden.
Efter mötet bjöds alla på en salladsbuffé och därefter hölls prisutdelningen till Årets katt 2015.  

RK scanning
Den 15 januari var Ragdollklubbens medlemmar inbjudna att - till reducerat pris - få sina katters hjärta och njurar ultraljudsundersökta. Totalt 11 katter undersöktes och alla bedömdes friska. Ingen av dem var äldre än tre år.

Föreläsning
 Den 10 april var klubbens medlemmar inbjudna till en föreläsning om FIP. Föreläsare var legitimerade veterinären Anna-Lena Berg. Utbildningen var ett resultat av ett samarbete mellan Ragdollklubben och kattklubben Perserkatten, där den senare var initiativtagare. Sex medlemmar i Ragdollklubben deltog.

Medlemsmöte
Ett medlemsmöte hölls tisdagen den 25 maj. Anicura stod för lokal och föreläsare och temat var "Mat och Magar". På detta möte klubbades även stadgeändringen igenom och klubbens uppfödare kan fr. o.m lördagen 1 juli 2017, erbjuda sina kattungeköpare ett gratis medlemskap.

Medlemsmöte planerat till 22 oktober hos Folksam med fokus på försäkringar, blev inställt pga av för få anmälda.

Shopen
Under året har shopen sålt tidningar och tröjor till ett värde av totalt 1 424 kr. Under årsmötet togs beslut om att halvera shopens dåvarande värde, vilket också skett i 2016 års bokslut.

Utställningar
Klubben fanns representerad på Birka kattklubbs utställning i november. Vi sålde varor från shopen till ett värde av 500 kr och vår närvaro ledde till många givande möten och samtal om katt i allmänhet och ragdoll i synnerhet.  

Klubbsponsorer
Vi har undertecknat ett avtal med Royal Canin som bland annat kommer att bidra med priser till Årets katt under år 2017. Sponsoravtalet med Agria kommer omförhandlas i december 2017.

Samarbete med SRC och diskussioner om sammanslagning av klubbarna
Ragdollklubben tog kontakt med SRC i januari både ang. en bussresa till världsutställningen WW2016 i Österrike och diskussion om en eventuell  sammanslagning av klubbarna. Bägge klubbarna hade mycket att stå i och det hela rann ut i sanden. Förnyad kontakt togs i maj vilket senare ledde till en inbjudan från SRC att diskutera saken i samband med Dalälvskattens utställning i Falun i september.  SRC meddelade senare att man inte är intresserad av att vidare diskutera en sammanslagning. 

Dvärgväxt
En insamling för att få igång ett forskningsprojekt hos SLU resulterade i att RK skänkte
5 000 kr ur klubbens kassa och ytterligare 2 900 kr i insamlade medel från klubbens medlemmar.

Ragdollen i Sverige
Ragdollen fortsätter att vara Sveriges populäraste ras och under 2016 har antalet registrerade ragdolls i SVERAK varit 2267 katter.  

……………………………………………………….. ……………………………………………………….
Ordförande i Ragdollklubben             Sekreterare i Ragdollklubben
Carina Lindstaf                                   Margareta Mårdner

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd