Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kallelse till årsmöte 2017 

Medlemmar i Ragdollklubben kallas härmed till årsmöte den 18/2 2016 kl.12:00. 
Vi bjuder på lunch och delar ut priser för Årets Katt 2016.  

Vi ses på Grusåsgränd 71 i Enskededalen, Karta.

Kl 11:45 öppnar vi dörrarna för mingel och prat
Kl 12:00 Årsmötet öppnas - se till att du är i tid!
ca 13:00 Äter vi tillsammans
ca 14:00 Får vi lyssna till Lotta Hell, ordförande i SVEKATT och deras arbete
ca 15:00 Delar vi ut priser för Åretskatt 2016 
ca 15:30 är vi klara och vi börjar packa ihop :)

Anmälan sker till ordförande@ragdollklubben.com senast 12/2, låt oss också veta om du har några matallergier!

Alla klubbens medlemmar är välkomna att lämna motioner, som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2016. 
Skickas till: Margareta Mårdner, Stavby-Nyby 153, 747 94 Alunda eller via e-post: sekreterare@ragdollklubben.com 
För att vara röstberättigad på mötet krävs betald medlemsavgift senast den 31/1 2016. Hälsningar Ragdollklubben 

Dagordning ragdollklubbens årsmöte 2017
1.Årsmötets öppnande 
2.Mötets behörighet 
3.Fastställande av röstlängd 
4.Uppläsande och fastställande av dagordning  
5.Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6.Styrelsens berättelse 
7.Kassörens berättelse 
8.Revisorernas berättelse 
9.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10.Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet 
11.Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
12.Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 
13.Val av Styrelse:  3-4 st Ledamöter (2år) och 1-2 suppleanter (1år).
14.Val av revisorer: 1 revisor (2 år), 1 revisor suppleant (1 år)
15.Val av ledamöter till valberedningen, (1 år) och suppleant.
16.Övriga frågor
17.Mötet avslutas

För mer information: 
Carina Lindstaf:  070-267 34 88 eller ordforande@ragdollklubben.com 
Karin Eklund: 070-589 40 65 eller viceordforande@ragdollklubben.com

Om du redan nu vet med dig att du vill närvara, anmäl dig till ordforande@ragdollklubben.com, dock allra senast den 12/2 2017.

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd