Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Motioner att behandla Årsmötet 2016

Motion 1:  Domare bör få ett ex av Trasdockan tillskickat sig!
Jag nämnde tidigare "Skogisen" som en ypperlig tidning. Den utges till samtliga Sverak domare i kategori 2. Jag tänker att skulle
detta kunna vara inspirerande för Trasdockan? Det vill säga att samtliga nummer av Trasdockan skickas ut till alla aktiva domare som
är behöriga i Sverige att döma ragdoll? Som domare har jag som sagt uppskattat "Skogisen".
Lite mer info; 
Det blir totalt 22 domare och rör sig om 21 nummer, så kan ni räkna på kostnaden. Jag tror att det blir uppskattat om tidningen fortsätter hålla hög kvalitet.
Jag har adress till alla domare så om ni behöver hjälp med det så är det bara att höra av sig till mig  om motionen går igenom. Hälsn Zvezdan.
Styrelsens kommentar: På Årsbasis en kostnad för klubben i runda slängar på 2600 kr/ år. Vi kan för all del, skicka ett nummer per år? tex vårt Utställningsnummer, om vi tror att det kan bli ett stående tema , tex runt Årets KattVilka fördelar ser vi att dela med oss av vår ras till domarkåren i Sverige? 
Styrelsen överlåter till Årsmötet att ta beslut. 

Motion 2: Öka antalet medlemmar
En annan motion som jag har tänkt på berör hur man kan öka antalet medlemmar i RK. 
En tanke är att man skulle kunna ordnanågon form av "Bästa Klubbkatt" på en hyfsad stor internationellutställning. Därefter utvärdera och om det slår väl ut ha det merkontinuerligt i olika landsändor. Detta kräver förstås förberedelser med anordnande klubb. Priser hade kunnat vara foder(fodertillverkare behöver tillfrågas) och kokarder som RK tillhandahåller. Dessutom behövs ett litet extra pris till ansvarigdomare som RK skulle stå för. 

Det här berör givetvis RK:s ekonomisom jag inte alls är insatt i...   Hälsn Zvezdan
Styrelsens kommentar: Vi ställer oss bakom tanken och förslår att vi sätter ihop en liten arbetsgrupp som tittar på möjliga samarbetspartners samt kostnader.

 

Motion 3: Öka antalet medlemmar
Gratis medlemskap första året för kattungeköpare.
Idag har Ragdollklubben ett förmånserbjudande till kattungeköpare. Det innebär att kattungeköparen får ett medlemskap av uppfödaren, som betalar 75kr och anmäler den nya medlemmen till Ragdollklubben
Alla uppfödare erbjuder inte sina köpare denna förmån idag. 
Min uppfattning är att klubben på sikt skulle få fler medlemmar, om alla uppfödare vill erbjuda sina  kattungeköpare fritt medlemskap det år kattungen flyttar och även nästkommande år, om den säljs efter 31/10. Många skulle med stor sannolikhet bli intresserade av fortsatt medlemskap i Ragdollklubben efter "gratisåret", Uppfödaren anmäler kattungeköparen som tidigare men slipper betalningstransaktionen.
Hälsningar Annelie Sjölin, SE *Spinnets, Sundbyberg
Styrelsens kommentar:Styrelsen ställer sig bakom detta förslag och har ytterligare förslag till förändring;

Förslag på nya medlemsavgifter & kategorier
Fullt betalande medlem - ingen förändring, 200kr 
Hedersmedlem: Livslångt medlemskap (exceptionellt bidrag till RK har fullgjorts)  
10 års Hedersmedlemskap (Betydande bidrag för RK har fullgjorts)  
5 års Hedersmedlemskap (Stor insats har gjorts för RK)  
Kattungemedlemskap: vi förändrar från 75 kr till 0 kr = gratis kattungemedlemskap
Funktionärer - avgiftsbefrias (1kr)  
Styrelse - avgiftsbefrias (1kr)


Motion 4: Öka antalet medlemmar

Öka antalet medlemmar samt ge styrelsen större handlingsfrihet avseende medlemsavgift. 
7.5.12. Fastställande av medlemsavgifter för näst kommande år
Dessutom en uppstädning av det svenska språket i stadgarna då vi ändå gör oss besväret.
Läs det röda som en språkligändring om inte kopia av texten finns. Ta t.ex. upp stadgarna i ett fönster och denna text i ett.

1.2.2 att verka för att alla Ragdolls ska vara renrasiga, himalayamaskade och blåögda.
1.2.5 att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rörRagdollen.

3.2 Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte. Där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 
Utesluten medlem kan överklaga beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande årsmöte, där årsmötet beslutar med 3⁄4 majoritet. 

6.1 Rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten har varje medlem (enligt § 2.1) som erlagt stadgeenlig medlems avgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet.
ny text:
Alla medlemmar (enligt § 2.1), som erlagt stadgeenlig medlemsavgift som kommit styrelsen tillhanda före mötet, har rösträtt vid RK:s medlems- och årsmöten.

7.2 Kallelse till årsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före mötets avhållande. Med kallelsen bifogas dagordning.
7.2. Medlemmarna kallas, via RK:s hemsida och FB, till årsmöte senast 21 dagar före mötets avhållande. Dagordning bifogas kallelsen.

7.3 Motioner som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska, via brev eller e-post,vara styrelsen tillhanda, senast 31/12. Motion ska styrkas med medlemskap. Ta bort "från medlem" - det är ju inte medlemmen som ska behandlas på årsmötet

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is a Joomla Security extension!