Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Genetik
Korsningsschema vitfläck enligt teorin med polygener
Hanar: Colorpoint (ss)

Bicolor (S4s)

Mitted (S2s) Mid high white (S4S2) High mitted (S2S2) High white (S4S4)
Honor:
Colorpoint (ss)* Colorpoint Colorpoint, bicolor Colorpoint, mitted Bicolor, mitted Mitted Bicolor
Bicolor (S4s) Colorpoint, bicolor Colorpoint, bicolor, high white Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white Bicolor, mitted, mid high white Mitted, mid high white Bicolor, high white
Mitted (S2s) Colorpoint, mitted Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white Colorpoint, mitted, high mitted Bicolor, mitted, mid high white Mitted, mid high white Bicolor, mid high white
Mid high white (S4S2) Bicolor, mitted Bicolor, mitted, mid high white Bicolor, mitted, high mitted High mitted, mid high white, high white Mid high white, high mitted Mid high white, high white
High mitted (S2S2) Mitted Mitted, mid high white Mitted, high mitted Mid high white, high mitted High mitted Mid high white
High white (S4S4) Bicolor Bicolor, high white Bicolor, mid high white Mid high white, high white Mid high white High white

*Bokstäverna skrivna inom parentes anger kattens genotyp, dvs vilka vitfläcksanlag denne bär på.

 
Korsningsschema vitfläck enligt Dr Richardsons teori
Hanar: Colorpoint (ss)

Bicolor (Sps)

Mitted (Sbs) Mid high white (SpSb) High mitted (SbSb) High white (SpSp)
Honor:
Colorpoint (ss)* Colorpoint Colorpoint, bicolor Colorpoint, mitted Bicolor, mitted Mitted Bicolor
Bicolor (Sps) Colorpoint, bicolor Colorpoint, bicolor, high white Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white Bicolor, mitted, mid high white Mitted, mid high white Bicolor, high white
Mitted (Sbs) Colorpoint, mitted Colorpoint, bicolor, mitted, mid high white Colorpoint, mitted, high mitted Bicolor, mitted, mid high white Mitted, high mitted Bicolor, mid high white
Mid high white (SpSb) Bicolor, mitted Bicolor, mitted, mid high white Bicolor, mitted, high mitted High mitted, mid high white, high white Mid high white, high mitted Mid high white, high white
High mitted (SbSb) Mitted Mitted, mid high white Mitted, high mitted Mid high white, high mitted High mitted Mid high white
High white (SpSp) Bicolor Bicolor, high white Bicolor, mid high white Mid high white, high white Mid high white High white

*Bokstäverna skrivna inom parentes anger kattens genotyp, dvs vilka vitfläcksanlag denne bär på.

 
Korsningsschema rött och sköldpadd
Hanar: Brun

Brun (dilution)

Blå Röd Röd (dilution) Creme
Honor:
Brun Brun Brun Brun Brun
Brunsköldpadd
Brun
Brunsköldpadd
Brun
Brunsköldpadd
Brun(dilution)* Brun Brun, blå Brun Brun
Brunsköldpadd
Brun, blå
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
Brun, blå
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
Blå Brun Brun, blå Blå Brun
Brunsköldpadd
Brun, blå
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
B
Blåsköldpadd
Röd Röd
Brunsköldpadd
Röd
Brunsköldpadd
Röd
Brunsköldpadd
Röd Röd Röd
Röd (dilution) Röd
Brunsköldpadd
Röd, creme
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
Röd, creme
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
Röd, creme Röd, creme
Röd, creme
Creme Röd
Brunsköldpadd
Röd, creme
Brunsköldpadd, blåsköldpadd
Creme
Blåsköldpadd
Röd Röd, creme Creme
Brunsköldpadd Brun, röd
Brun,
brunsköldpadd
Brun, röd
Brun,
brunsköldpadd
Brun, röd
Brun,
brunsköldpadd
Brun, röd
Röd,
brunsköldpadd
Brun, röd
Röd,
brunsköldpadd
Brun, röd
Röd,
brunsköldpadd
Brunsköldpadd
(dilution)
Brun, röd
Brun,
brunsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Brun, blå
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Brun, blå
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Brun, röd
Röd,
brunsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Röd, creme
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Röd, creme
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Blåsköldpadd Brun, röd
Brun,
brunsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Brun, blå
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Blå, creme
Blå, blåsköldpadd
Brun, röd
Röd,
brunsköldpadd
Brun, blå, röd, creme
Röd, creme
brunsköldpadd, blåsköldpadd
Blå, creme
Creme ,
blåsköldpadd

*Färger skrivna inom parentes anger recessivt anlag. Brun(dilution) = brunmaskad katt med anlag för dilution.
Blå = Hanar
Rosa = Honor

 
Korsningsschema tabby
Hanar: Tabby

Tabby (solid)

Solid (non-agouti)
Honor:
Tabby Tabby Tabby Tabby
Tabby (solid)* Tabby Tabby, solid Tabby, solid
Solid (non-agouti) Tabby Tabby, solid Solid

*Färger skrivna inom parentes anger recessivt anlag. Tabby(solid) = tabbymaskad katt med anlag för solid(non-agouti).

 
Korsningsschema choklad & dilution
Hanar: Brun

Brun
(dilution)

Brun
(choklad)
Brun
(dilution och choklad)
Blå Blå
(choklad)
Choklad Choklad (dilution) Lila
Honor:
Brun Brun Brun Brun Brun Brun Brun Brun Brun Brun
Brun(dilution)* Brun Brun, blå Brun Brun, blå Brun, blå Brun, blå Brun Brun, blå Brun, blå
Brun (choklad) Brun Brun Brun, choklad Brun, choklad Brun Brun, choklad Brun, choklad Brun, choklad Brun, choklad
Brun (dilution och choklad) Brun Brun, blå Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Brun, blå Brun, blå, choklad och lila Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Brun, blå, choklad och lila
Blå Brun Brun, blå Brun Brun, blå Blå Blå Brun Brun, blå Blå
Blå(choklad) Brun Brun, blå Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Blå Blå, lila Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Blå, lila
Choklad Brun Brun Brun, choklad Brun, choklad Brun Brun, choklad Choklad Choklad Choklad
Choklad (dilution) Brun Brun, blå Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Brun, blå Brun, blå, choklad och lila Choklad Choklad och lila Choklad och lila
Lila Brun Brun, blå Brun, choklad Brun, blå, choklad och lila Blå Blå, lila Choklad Choklad och lila Lila

*Färger skrivna inom parentes anger recessivt anlag. Brun(dilution) = brunmaskad katt med anlag för dilution.

 
Our website is protected by DMC Firewall!