Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Avel och Hälsa
Magparasiter

Här kommer vi under hösten skriva lite om vad du behöver veta om mag/tarm parasiter och testning.

2020 08 21

 
Fetma hos ragdoll

Det händer att vi får kontakt med olyckliga ragdollägare som varit hos sin veterinär och fått höra att deras katt är överviktig!
Inte sällan rör det sig om kastrerade ungkatter.
Ragdollen är en stor och till typen kraftig kattras och det kan vara svårt att ge råd över mail. 
Vi vill ge dig möjlighet att förstå när din katt närmar sig riskzonen för överviktig till fet och länkar till Royal Canins Body Condition Score som ger en bra förklaring till hur du kan läsa av din katt.

Body Condition Score

 

 
B-blod

Precis som människan har katter olika blodgrupper men de har inte samma blodgruppssystem (ABO och Rhesus) som vi.

På ytan av de röda blodkropparna finns olika proteiner som kallas för blodgruppsfaktorer. Blodgruppsfaktorerna är ärftliga och gör att vi har olika blodgrupper. I de olika blodgruppernafinns vanligtvis antikroppar mot andra typer av blod än det egna. Antikroppar finns i råmjölken hos digivande katter. De kan ställa till allvarliga problem för kattungarna (och även vid blodtransfusioner). Om kattungen har en annan blodgrupp än kattmamman, förstör mammans antikroppar kattungens blodkroppar (hemolys) om den får i sig dessa via modersmjölken. På katt känner man idag till tre olika blodtyper. A, B och AB.

Kattens blodgrupper
A-TYP
Detta är den vanligaste blodgruppen. Om kattmammans blod är avA-typ, blir det inte några "problem" för  kattungarna. A-blod nedärvs dominant över B.

B-TYP
Denna blodtyp är ovanligare än genomsnittet men det innebär inte att blodet är defekt. B-blod förekommer hos alla raser men är vanligare i vissa. Man uppskattar B-blodet hos somali och abessinier till ca 20% generellt över rasen. B-blod har antikroppar mot A-blod och kan därför ställa till problem inom aveln.

AB-TYP
Detta är den ovanligaste typen. Den finns hos ca 1 % av katterna och skall inte förväxlas med A-typ. AB är en egen blodtyp.

Neonatal isoerytrolys (hemolys, sönderfall av de röda blodkropparna hos nyfödda)
Om din avelshona har blodgrupp A och paras med en hankatt med samma blodgrupp, kommer du att få en kull välmående kattungar. Detsamma gäller om samma hona paras med en hankatt med blodgrupp B (A-blod nedärvs dominant över B). A-katter har mycket få - eller inga alls - antikroppar mot blodgrupp B. Om honkatten däremot har blodgrupp B och paras med en "A-hane", blir det problem. Det som då händer är att honan normalt föder sin kull, men tyvärr "förgiftar" hon sina små via  råmjölken, eftersom hon har antikroppar mot hanens främmande blodgruppsfaktorer (A-blodet). Dessa antikroppar kan inte passera moderkakan till den ofödda ungen men när ungen väl är född, får den genom modersmjölken i sig dessa. Under kattungens 48första timmar kan antikropparna, via kattungens tarmsystem, tas upp i kattungens blod. Antikropparna bryter då ned ungens röda blodkroppar, vilket oftast leder till kattungens död inom några dagar. Detta kallas neonatal isoerytrolys.
Symtom: brunröd urin, gulaktiga slemhinnor, trötthet och ovilja att dia men kattungen kan också dö plötsligt utan att ha haft några synliga symtom alls. I de lindrigaste fallen kan kattungen få kallbrand i svansen och svanstippen torkar bort. De kattungar som insjuknat kan mycket sällan räddas. Även om ungarna, som visat symtom, genast åtskiljs från sin mamma och stödmatas, är det mycket osannolikt att de tillfrisknar. Eventuellt kan deras liv förlängas med några dagar.

Vad göra?
För att slippa obehagliga upplevelser i form av att till synes friska ungar dör efter ett till två dygn, skall man blodgruppera sin avelshona innan parning. Man bör även kontrollera att den tilltänkta hanen har en passande blodgrupp. Det är en billig investering.

Genetik kring Neonatal isoerytrolys
Blodgrupperna nedärvs enligt Mendels lagar*. Blodgruppen A består av AA eller Ab och B-blodgruppen av bb. Om du parar din B(bb) hona med en A-hane (AA) kommer alla ungarna att insjukna, eftersom ungarna då till 100% får blodgrupp A. Ungarna får då via modersmjölken antikroppar mot den blodfaktor de ärvt av sin far. Om hanen är A (Ab) kommer ungarna att till 50% att insjukna då deras blodgrupper blir A (Ab) och 50 % förblir friska med blodgruppen B(bb).

Vad gäller?
Jordbruksverket meddelade, den 24 mars 2015, vid ett möte med SVERAKs representanter att från och med den 24 mars 2016 stängs möjligheten att utan särskilda skäl* söka dispens för parning i de allra flesta fall mellan hona med blodgrupp B och hane med blodgrupp A. *Mendels första lag gäller fördelningen och kombinationen av de dubbla arvsfaktorerna för en egenskap i avkomman. Mendels andra lag säger att arvsmassan är uppdelad i enheter, vilka ärvs oberoende av varandra och kombineras slumpvis vid nedärvningen.

*Kan möjligen gälla raser där avelsbasen är mycket begränsad, dit hör inte ragdoll.

 
Dvärgväxt

Ragdollklubben hänvisar förtillfället till Scandinavian Ragdoll Club (SRC) som skrivit en del kring detta ärftliga tillstånd som drabbar kattungar!
Länk: http://www.scandinavianragdoll.com/halsa/dvargvaxt/

 

Underkategorier

DMC Firewall is a Joomla Security extension!