Ragdollklubben

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klubbnytt
Trasdockan

Det är många medlemmar som hör av sig och efterlyser vår klubbtidning Trasdockan. P.g.a. materialbrist och tidsbrist hos redaktören så är tidningen tyvärr försenad. Nu håller Lena Thorsson på att ta över som redaktör och det kommer därför dröja ytterligare innan nästa nummer av tidningen kommer ut. Det är dock fortfarande brist på material till tidningen så vi efterlyser mängder av bidrag från er medlemmar. Du behöver inte vara bra på att skriva utan det räcker att du har något att berätta - om du vill kan vi hjälpa dig att finslipa din text i efterhand. Vi behöver också få in en massa bilder. Utan era bidrag får vi ingen tidning!

Skicka in ditt material till trasdockan@ragdollklubben.com

 
Möjlighet att ultraljuda hjärta och njurar för Lennart Nilsfors

palshjartaLördag den 3:e maj arrangerar Ragdollklubben en testdag för alla medlemmar med Lennart Nilsfors i Stockholm. Ultraljud av hjärta och njurar på ragdolls kostar 1400 kr (pris för båda per katt). Lokal meddelas senare (i Stockholm). Anmälan skickas till ledamot1@ragdollklubben.com senast 28 april. Skriv namn och antal katter.

 
Uppfödarlistan rensad

Uppfödarlistan har nu blivit rensad från de uppfödare som inte förnyat sitt medlemskap för 2014. Om du betalat in din avgift efter den 31 mars så maila dina uppgifter (stamnamn, namn, telefonnummer, ort, mailadress och eventuell hemsideadress) samt kvitto på betalningen till webmaster@ragdollklubben.com så lägger vi tillbaks dig på listan.

 
RKs styrelse 2014 - Valberedningens förslag

 

Post

Sittande

Valberedningens förslag

Övriga förslag

1 år Ordförande
(fyllnadsval)

Susanne Agorander (tf)

Susanne Agorander

2 år Ledamot

Agneta Wranå

Carola Genas

2 år Ledamot

Sofia Lundberg

- (vakant)

2 år Ledamot

- (vakant)

- (vakant)

1 år Ledamot (fyllnadsval)

Caroline Arvidsson

Malin Lundholm

1 år Suppleant

Malin Lundholm

Margareta Svennestam-Nanni

1 år Suppleant

Eva Höglund

Eva Höglund

1 år Suppleant

Susanna Nyberg

Emma Bergkvist

Efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, avelssekreterare och ledamöter.

2 år Revisor

Agneta Wranå

Agneta Wranå

1 år Revisorssuppleant

Ann Torsbring

Ann Torsbring

 1 år Valberedning

Erica Osterman

David Eriksson

 

 1 år Valberedning

Margareta Svennestam-Nanni

- (vakant)

 

 1 år Valberedning

Linda Johansson

- (vakant)

 

 
Välkommen på årsmöte och Årets katt-prisutdelning

Lördagen den 15/3 går Ragdollklubbens årsmöte 2014 av stapeln.

Plats: Agrias lokaler på Tegeluddsvägen 11, Stockholm. Närmsta tunnelbanestation är Gärdet.

Tider:
    11:30 Lokalen öppnar, tid för mingel
    12:00 Årsmöte
    13:00 Klubben bjuder på lunch
    14:00 Årets Katt-prisutdelning

Anmälan till: ordforande@ragdollklubben.com senast 8/3.

Kom och ha en trevlig eftermiddag med oss och ta chansen att påverka klubbens framtid. Varmt välkomna önskar styrelsen!

Här hittar du valberedningens förslag på ny styrelse 2014. Fler förslag på valberedning mottages fram till årsmötet. För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgift är erlagd till klubben före mötet.

För dig som inte kan delta på årsmötet så finns möjligheten att post- eller ombudsrösta i valet till styrelsen. För att poströsta fyll i detta dokument (doc-fil) och skicka till sekreteraren. Poströster ska vara sekreteraren tillhanda före årsmötet. Det går även bra att rösta via ombud. Fyll i denna fullmakt (doc-fil) och lämna den till det ombud som ska rösta i ditt ställe på årsmötet. Ett ombud får endast företräda en medlem.

Dagordning årsmöte 2014

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens berättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
• Omröstning angående ändringar i klubbens stadgar. Se bilaga här.
• Diskussion angående lågt intresse för styrelsearbete och valberedning. Hur ska vi få upp intresset?
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
13. Val av
13.1    Val av ordförande för en tid av 1 år (fyllnadsval)
13.2    Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
13.3    Ledamot i styrelsen för en tid av 1 år (fyllnadsval)
13.4    Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
13.5    Revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
13.6    Ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Bilaga: Omröstning angående ändringar i klubbens stadgar.

 

Underkategorier

Sida 10 av 25

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!