Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Välkommen på årsmöte och Årets katt-prisutdelning

Lördagen den 15/3 går Ragdollklubbens årsmöte 2014 av stapeln.

Plats: Agrias lokaler på Tegeluddsvägen 11, Stockholm. Närmsta tunnelbanestation är Gärdet.

Tider:
    11:30 Lokalen öppnar, tid för mingel
    12:00 Årsmöte
    13:00 Klubben bjuder på lunch
    14:00 Årets Katt-prisutdelning

Anmälan till: ordforande@ragdollklubben.com senast 8/3.

Kom och ha en trevlig eftermiddag med oss och ta chansen att påverka klubbens framtid. Varmt välkomna önskar styrelsen!

Här hittar du valberedningens förslag på ny styrelse 2014. Fler förslag på valberedning mottages fram till årsmötet. För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgift är erlagd till klubben före mötet.

För dig som inte kan delta på årsmötet så finns möjligheten att post- eller ombudsrösta i valet till styrelsen. För att poströsta fyll i detta dokument (doc-fil) och skicka till sekreteraren. Poströster ska vara sekreteraren tillhanda före årsmötet. Det går även bra att rösta via ombud. Fyll i denna fullmakt (doc-fil) och lämna den till det ombud som ska rösta i ditt ställe på årsmötet. Ett ombud får endast företräda en medlem.

Dagordning årsmöte 2014

1. Årsmötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och fastställande av dagordning
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Styrelsens berättelse
7. Kassörens redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
• Omröstning angående ändringar i klubbens stadgar. Se bilaga här.
• Diskussion angående lågt intresse för styrelsearbete och valberedning. Hur ska vi få upp intresset?
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
13. Val av
13.1    Val av ordförande för en tid av 1 år (fyllnadsval)
13.2    Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
13.3    Ledamot i styrelsen för en tid av 1 år (fyllnadsval)
13.4    Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
13.5    Revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
13.6    Ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
14. Beslut om firmatecknare
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Bilaga: Omröstning angående ändringar i klubbens stadgar.

 
Medlemsavgift 2014

medlemsavgiftNu är det dags att betala in medlemsavgift för 2014 om du ännu inte gjort det. Vi sparar på miljön genom att inte skicka ut inbetalningskort, men det går bra att sätta in pengarna direkt på vårt plusgirokonto nr. 645 74 38-7. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer, epostadress och eventuellt stamnamn på inbetalningen. Om du betalar via internet och inte får plats med alla uppgifter så går det bra att skicka ett mail till vår kassör i samband med inbetalning och komplettera med de uppgifter som inte fått plats.

I början av februari rensas uppfödarlistan så glöm inte bort att betala innan 31 januari!

Våra medlemsavgifter ligger kvar på samma nivå som tidigare, 200 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem.

Medlemmar i utlandet kan använda Ragdollklubbens IBAN-nr och BIC-kod för att underlätta betalningen.
IBAN: SE83 9500 0099 6034 6457 4387
BIC: NDEASESS

 
Tävlingen Årets Katt 2013

skicka-in-arets-kattÅrets Katt utses varje år inom Ragdollklubben. Man får skicka in resultat från utställningar från det gångna året, och de katter med de bästa sammanlagda resultaten vinner ära och fina priser. Nu är det dags att skicka in era katters resultat till vår Årets Katt-uträknare! Det som ska skickas in är kopior på er katts bedömningssedlar från utställningar under 2013.

Årets Katt-uträknare är i år:
Karin Eklund
Ekeby 6 B
137 92 Tungelsta

Kopior på bedömningssedlarna ska vara Årets Katt-uträknaren tillhanda via post (ej e-post) senast 2014-01-20. Märk kuvertet med ”Årets Katt”.

OBS! Var noga med att skicka med din e-postadress tillsammans med bedömningssedlarna. E-postadressen används för att bekräfta att vi fått in dina bedömningssedlar korrekt.

Poängberäkning Årets Katt

Vi utser:

 • Bästa vuxna hane
 • Bästa vuxna hona
 • Bästa vuxna kastrathane
 • Bästa vuxna kastrathona
 • Bästa junior
 • Bästa ungdjur

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 2 utställningar, max 5 utställningar.

 • Bästa seniorhane
 • Bästa seniorhona
 • Bästa veteranhane
 • Bästa veteranhona

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar.

 • Avelshane
 • Avelshona
 • Uppfödning

För att tävla om någon av ovanstående titlar krävs resultat från minst 1 utställning, max 3 utställningar (den vunna poängen läggs ihop och delas med antalet utställningar, dvs placeringen på den utställningen har ingen betydelse).

Poängberäkning:

Ex1 (Ex1 u/j, cert, HP1)   20 p
BIV FIFe 40 p
BIV WCF 40 p
BIG WCF 40 p
BIR WCF 40 p
NOM FIFe 45 p
DB WCF 45 p
Bästa titel WCF 50 p
BIS FIFe 55 p
Bästa titel totalt WCF 55 p
 • Det är ej tillåtet att blanda FIFe och WCF poäng. Vill en Fife-ansluten katt använda sina WCF poäng får endast WCF poäng skickas in.
 • Vid lika poäng avgör antalet högst vunna poäng. Tex 2 BIS (110p) är högre än 2 nom och en Ex1 (110p).
 
Välkommen att fira Ragdollklubben 20 år!

rkframsida-firandeDatum: Lördag 14 december kl. 13.30
Plats: Ersta Konferens, Erstagatan 1K, 116 28 Stockholm
(se karta och vägbeskrivning här)

Ragdollklubben fyller i år 20 år och det vill vi fira tillsammans med våra medlemmar! Vi börjar dagen kl. 13.30 med fika, mingel och medlemsmöte. Därefter följer en föreläsning om kattens beteende med fokus på innekatter och som avslutning bjuder klubben på middag kl 17:30 på närliggande restaurang.

”Goodiebags”, trevligt sällskap och god mat utlovas! Och självklart väldigt mycket kattprat.

Sista anmälningsdag är 7 december. Anmälan skickas till: ordforande@ragdollklubben.com. Skriv med eventuella matallergier i anmälan. Mer information om restaurang och meny skickas ut per mail efter anmälan.

Varmt välkomna önskar styrelsen!

 
Valberedningen önskar förslag på nya styrelsemedlemmar

rklogoNu närmar sig årets slut och det är dags att börja planera för årsmöte och val av nästa års styrelse. I år söker vi personer som är intresserade av att sitta som ordförande eller kassör, alternativt ledamot eller suppleant utan specifikt ansvarsområde. Om du är intresserad eller vet någon som du tror kan passa i styrelsen, kontakta valberedningen.

Valberedningen vill ha in namnförslag till följande valbara platser i styrelsen:

1 år Ordförande (fyllnadsval)
2 år Ledamot
2 år Ledamot
2 år Ledamot
1 år Suppleant
1 år Suppleant

Efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, avelssekreterare och ledamöter.

1 år Revisorsuppleant
1 år Valberedning
1 år Valberedning
1 år Valberedning

Vi vill ha din intresseanmälan/ditt förslag senast den 8 december 2013.

Valberedningen

Margareta Svennestam-Nanni 031-145202, 070-3740480
Linda Johansson 0763-474555
Erica Osterman 0733-224 229
valberedningen@ragdollklubben.com

Vad krävs det för kunskap för att sitta i styrelsen?

Det krävs inga förkunskaper för att sitta i Ragdollklubbens styrelse. De enda krav som finns är att man äger en ragdoll samt att man har ett intresse för att bidra till klubbens verksamhet. Man behöver inte vara uppfödare utan vi har styrelsemedlemmar som inte föder upp. Kunskapskravet är alltså egentligen noll, däremot är styrelsearbetet ett utmärkt sätt att lära sig mer om ragdollen och få ovärderlig erfarenhet, kunskap, kontakter och vänner för livet!

Vad innebär det att sitta i styrelsen och hur mycket tid måste jag lägga ner?

Det enda som är ett "måste" när man sitter i styrelsen är att man är med på klubbens styrelsemöten (men självklart har alla förhinder någon gång). Alla möten sker via telefonkonferens och hålls ungefär en gång i månaden med uppehåll för sommaren och julen. Mötet tar ca 1-2 h beroende på hur pratglada vi är och hur duktig ordföranden är på att hålla agendan. Vad man gör utöver det varierar beroende på vilken post man tar, men även där kan uppgifter flyta mellan rollerna. Det kan ta precis hur mycket och hur lite tid som helst, beroende på vad man själv vill och kan. Det är alltså väldigt lätt att själv välja hur mycket tid man vill lägga på styrelsearbetet, huvudsaken är att man är intresserad av ragdollen!

Måste jag bo i Stockholm för att sitta i styrelsen?

Nej, man behöver inte bo i Stockholm för att sitta i styrelsen eftersom vi har våra styrelsemöten via telefon. Vi har/har haft styrelsemedlemmar från alla delar av landet.

 

Underkategorier

Sida 10 av 24

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd