Ragdollklubben

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klubbnytt
Årsmöte 13 februari

bild6Välkommen på årsmöte, uppfödarträff och Årets Katt-prisutdelning

OBS! Ny lokal och starttid!

Datum: Söndag 13 februari 2011 kl. 11.00

Plats: Festvåningen på Jimmys Marina Steakhouse, Kölnagatan 26-28, Hammarby Sjöstad, Stockholm

För att vara röstberättigad på mötet krävs att medlemsavgift är erlagd till klubben före mötet.

Alla medlemmar är välkomna att lämna motioner som skall behandlas på årsmötet. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2010. Skickas till:
Erica Osterman
Tornslingan 50
142 61 Trångsund
Eller via e-post: sekreterare@ragdollklubben.com

Tidsprogram

Vi inleder kl. 11.00 med årsmöte och fortsätter därefter med uppfödarträff med frågor och diskussioner kring avel. Deltagarna på mötet bestämmer innehållet i diskussionerna. Har du någon speciell fråga du vill att vi tar upp, ta med dem till mötet.

Vi bjuder sedan på god brunch i restaurangen (dryck ingår ej) och fortsätter därefter med uppfödarträff och slutligen prisutdelning till våra vinnare i Årets Katt. Dagen avslutas senast kl. 17.00.

Vi vill ha in din anmälan senast 6 februari så vi vet hur många vi ska beställa lunch till. Anmälan sker till Agneta Wranå, kassor@ragdollklubben.com eller på tel. 08-761 44 66.

Hitta till lokalen

Mötet hålls i festvåningen på Jimmys Marina Steakhouse som ligger nere vid kajen i Luma, Hammarby Sjöstad.
För karta och vägbeskrivning se exempelvis Eniros kartor. http://kartor.eniro.se/m/I4Vvt
Parkering finns gratis på gatorna i området eller i P-hus Luma Park på Kölnagatan (avgift).
Kommunalt åker du tvärbanan eller buss till Luma och går sedan ca 300 m ner till vattnet. Du kan även ta gratisfärjan Lotten från Barnängen på Södermalm, den lägger till precis utanför restaurangen.
Om ni har problem att hitta, ring till Erica på 0733-224 229.

För mer information

Erica Osterman 0733-224 229 eller sekreterare@ragdollklubben.com
Agneta Wranå: 08-761 44 66 eller 070-4336971 eller kassor@ragdollklubben.com

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Uppläsande och fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 6. Styrelsen berättelse
 7. Kassörens berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 10. Styrelsens ekonomiska handlingsfrihet
 11. Behandling av motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet av styrelsen, revisorer och medlemmarna
 12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 2 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år
  d) revisor jämte ersättare på en tid av 2 respektive 1 år
  e) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 14. Beslut om firmatecknare
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande
 
Fel datum - Årets Katt

Tryckfelsnisse har varit framme i Trasdockan.

Tyvärr så blev det fel datum för inlämning till Årets Katt, det ska förstås vara 15 januari 2011 och inget annat.

Kopior på bedömningssedlarna skall skickas via post (ej e-post) till Årets Katt-uträknaren. Märk kuvertet med "Årets Katt".

Pia Franzén
Borgmästaregatan 33c
592 31 Vadstena
0143-14289
email
 
Information från valberedningen


Snart är det dags för årsmöte och val av vissa styrelseposter.
Valberedningen vill ha in namnförslag till följande valbara platser i styrelsen:

2 år Ordförande
2 år Ledamot
2 år Ledamot 
2 år Ledamot 
1 år Suppleant
1 år Suppleant 
Efter årsmötet utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, avelssekreterare och ledamöter.

2 år Revisor 
1 år Revisorsuppleant 

1 år Valberedning
1 år Valberedning
1 år Valberedning

Vi vill ha din intresseanmälan/förslag senast den 16 januari 2011.

Valberedningen

Brittmarie Fridh
019-45 03 90
email

Susan Alhonen
email

 
Kassörens mail har kraschat
Vår kassör Agneta Wranå har tyvärr haft problem med mailen och har förlorat många gamla meddelanden. Om du har mailat henne de senaste veckorna angående medlemskap, kattungemedlemmar eller dylikt så skicka ditt mail igen så att inget ärende hamnar mellan stolarna. Du når henne på kassor@ragdollklubben.com.
 
Trasdockan på väg
Nu är Trasdockan nr 3-4 skickad till tryck, så håll utkik efter tidningen i din brevlåda den närmsta veckan. Vi tackar Emely Hesselgren för att hon ställt upp som tillfällig redaktör i år och gjort ett fantastiskt jobb med tidningen! Nu lämnar hon tillbaks redaktörsposten till Erica Osterman igen.
 

Underkategorier

Sida 26 av 27

Medlemsförmåner

Som medlem i Ragdollklubben får du följande rabatter och förmåner.

Rabatt på försäkring hos Agria

10% rabatt på din försäkring hos Agria, vår samarbetspartner i försäkringsfrågor. Kontakta kassören för att få ditt medlemsnummer som du ska uppge till Agria.

Rabatt på DNA-test hos AnimalsDNA

10% rabatt på DNA-test om ni skickar ert DNA-test till AnimalsDNA. Kontakta avelssekreteraren för få rabattkoden.

 


Our website is protected by DMC Firewall!